Inspiratie

Inspiratie is een belangrijk onderdeel van het Spoorbeeld. Hier wordt verteld over de achtergronden van beleid, concrete projecten en ontwikkelingen rond het Spoorbeeld. Daarnaast is er ruimte voor de geschiedenis van het Spoor. De informatie op de Inspiratiepagina's heeft geen formele beleidsmatige status. Het vervult een ‘inspirerende’ rol en verrijkt zo het Spoorbeeld.

 • Essay

  De stad, het station en het stationsplein

  Met dit essay willen we aandacht vragen voor de betekenis van stationspleinen, voor het unieke karakter daarvan, en de diversiteit van de opgaven die er ligt voor de samenwerkende partijen in het omgevingsdomein. …Lees verder

 • Essay

  Spoorerfgoed

  Met dit essay willen we aanvullend op De Collectie, aandacht vragen voor de betekenis van het spoorerfgoed, voor het unieke karakter, en de diversiteit van de opgaven. …Lees verder

 • Essay

  Landschap en spoor

  Dit essay gaat over Otto’s ontwerpvisie en zijn integrale benadering van de stationsomgeving. Tegelijkertijd vertelt het een verhaal van de spoorwegorganisatie zelf en van de groeiende inzichten over de inpassing van stationsgebouwen in het landschap en hun verrijking met groen. …Lees verder

 • Essay

  De reiziger Centraal

  Het essay richt zich op een belangrijke speler, zo niet de hoofdspeler binnen het Spoorbeeld: de reiziger. Voor hen doen we het immers. Het is dan ook van belang een helder beeld van de reiziger te krijgen. Dit essay is bedoeld als een soort ‘reizigersreader’: het bundelt informatie over verschillende soorten reizigers die van waarde kunnen zijn bij de vormgeving en de uitvoering van het Spoorbeeld. …Lees verder

 • Essay

  De ervaring van de treinreis

  Het essay is geschreven in het kader van de verruiming van de reikwijdte van Spoorbeeld tot de gehele route. Met dit essay wil ik een fragmentarisch vertoog aan bieden met redenaties en begrippen die richting kunnen geven aan ketens van associaties en aan de ontwikkeling van concepten die kunnen dienen als uitgangspunt voor weloverwogen ontwerpingrepen in de complexe ervaringswereld van de treinreis. …Lees verder

Pagina's

Subscribe to Inspiratie