Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

dd. 11 november 2021

Op deze website stelt Bureau Spoorbouwmeester aan de bezoekers van deze website bepaalde informatie ter beschikking. Deze informatie wordt met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie niet geheel volledig of juist is.

Aan het bepaalde op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Via deze website stelt Bureau Spoor­bouwmeester informatie over het Spoorbeeld ter beschikking. Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Eveneens wordt getracht de informatie actueel te houden. Onjuistheden kunnen echter helaas voorkomen. Bureau Spoor­bouwmeester sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van deze website uit en geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de geboden informatie. 

Externe links

Mogelijke verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hoewel Bureau Spoorbouwmeester uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Bureau Spoorbouwmeester geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Regelgeving en handboeken van derden 

Deze website verwijst naar regelgeving en handboeken waarvoor derden (NS of ProRail) het aanspreekpunt zijn. Omdat zij de regelgeving en handboeken actueel houden en verantwoordelijk zijn voor de toepassing ervan in projecten, dient u bij hen informatie in te winnen over de precieze invulling omdat deze afhankelijk is van afspraken met opdrachtgevers.

Bedrijfsvoorschrift ProRail

Het beleid, zoals verwoord op deze site (http://www.spoorbeeld.nl/beleid) is vastgelegd in het bedrijfsvoorschrift RLN00232, op de railinfracatalogus (RIC) van ProRail.

Beeldrecht

Bureau Spoor­bouwmeester gaat zorgvuldig om met de voor het Spoorbeeld gebruikte beelden. Alle beelden gebruikt voor het Spoorbeeld en de via deze website ontsloten beleids- en brondocumenten van het Spoorbeeld, zijn nauwkeurig gecheckt. Daarbij konden niet alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties worden achterhaald. Belanghebbenden worden verzocht contact op te nemen met Bureau Spoor­bouwmeester.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. ©c/o Pictoright Amsterdam 2012

Even geduld aub, u wordt doorgestuurd naar de beeldenbank