Opgebroken logo

Disclaimer

Voor het gebruik van deze website gelden voorwaarden en beperkingen. Deze zijn op te vragen bij Bureau Spoor­bouwmeester. Gebruik van de website betekent dat de gebruiker hiermee instemt. Aan het bepaalde op deze website kan geen enkel recht worden ontleend

Informatie op de website

Via deze website stelt Bureau Spoor­bouwmeester informatie over het Spoorbeeld ter beschikking. Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Eveneens wordt getracht de informatie actueel te houden. Onjuistheden kunnen echter helaas voorkomen. Bureau Spoor­bouwmeester sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van deze website uit en geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de geboden informatie. Bij twijfel over de juistheid van informatie kunt u contact opnemen met Bureau Spoor­bouwmeester via het secretariaat.

Externe links

Bureau Spoor­bouwmeester biedt geen garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die met links of andere verwijzingen via deze website toegankelijk zijn en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 

Regelgeving en handboeken van derden 

Deze website verwijst naar regelgeving en handboeken waarvoor derden (NS of ProRail) het aanspreekpunt zijn. Omdat zij de regelgeving en handboeken actueel houden en verantwoordelijk zijn voor de toepassing ervan in projecten, dient u bij hen informatie in te winnen over de precieze invulling omdat deze afhankelijk is van afspraken met opdrachtgevers.

Bedrijfsvoorschrift ProRail

Het beleid, zoals verwoord op deze site (http://www.spoorbeeld.nl/beleid) is vastgelegd in het bedrijfsvoorschrift RLN00232, op de railinfracatalogus (RIC) van ProRail.

Beeldrecht

Bureau Spoor­bouwmeester gaat zorgvuldig om met de voor het Spoorbeeld gebruikte beelden. Alle beelden gebruikt voor het Spoorbeeld, de via deze website ontsloten beleids- en brondocumenten van het Spoorbeeld zijn nauwkeurig gecheckt. Daarbij konden niet alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties worden achterhaald. Belanghebbenden worden verzocht contact op te nemen met Bureau Spoor­bouwmeester.
 
Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. ©c/o Pictoright Amsterdam 2012