Station Utrecht Centraal - Foto: Jannes Linders

Beleid

Het Spoorbeeld is het ontwerp- en vormgevingsbeleid van het spoor. Lees verder

Station Den Haag Centraal - Foto: Jannes Linders

Station

Onder het station worden die plekken en gebouwen verstaan waar de trein stopt en reizigers in, uit of overstappen. Het station markeert het begin of eindpunt van de (trein)reis. Lees verder

Station Apeldoorn - Foto: Jannes Linders

Stationsomgeving

De stationsomgeving wordt de directe omgeving van het station bedoeld. Kortom, de plek waar het station de stad, wijk, dorp of landschap ontmoet, en andersom. Lees verder

Foto: Jannes Linders

Spoor

Tot het spoor behoren de spoorbaan en de direct omliggende infrastructuur, zoals spoorsloten, hekwerken, schakelkasten, spoordijken, afschermingen en geluidsschermen. Lees verder

Gebied Purmerend - Foto: Rob 't Hart

Spooromgeving

Tot de spooromgeving behoren alle landschappen die de spoorlijn kruist en de overgang tussen omgeving en het spoor. Daarmee heeft de spooromgeving enige overlap met het spoor. Lees verder

Gebied Naardermeer - Foto: Rob 't Hart

Trein

Nederland kent drie treincategorieën, elk met een eigen vormgeving van treinmaterieel en interieur. Lees verder

Homepage

Wat is het Spoorbeeld?

Het Spoorbeeld is het ontwerp- en vormgevingsbeleid van het spoor.

Het Spoorbeeld beschrijft het ontwerp- en vormgevingsbeleid van de spoorsector. Opgesteld vanuit het perspectief van de reiziger en de omgeving, presenteert het de algemene, dragende visies, kaders en vormgevingsprincipes die betrekking hebben op de beleving van en omgang met het spoor. Het Spoorbeeld heeft oog voor de gehele route: de ervaring van de reis, de transfer en het verblijf op en rond het station en het spoor. Het Spoorbeeld stimuleert het besef dat iedere opgave onderdeel is van een groter geheel. Door een consequente toepassing zorgt het voor overzicht en gebruiksgemak. Zo groeit het gevoel van vertrouwen, comfort en veiligheid bij de reizigers en blijft het spoor begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen.

De reiziger centraal

Het Spoorbeeld is er voor alle reizigers.

Het spoor is een publieke voorziening. Het wordt gebruikt door talloze mensen met heel verschillende achtergronden. Het Spoorbeeld zorgt dat al deze reizigers goed hun weg kunnen vinden en het spoor als toegankelijk, menselijk, vertrouwd en karakteristiek ervaren. Daarmee draagt het zorg voor reisplezier en een goede oriëntatie in een vertrouwenwekkende omgeving.

Bureau Spoor­bouwmeester

Bureau Spoor­bouwmeester is de centrale plek van Het Spoorbeeld.

Bureau Spoor­bouwmeester ontwikkelt, beheert en draagt Het Spoorbeeld uit. Aan de hand van het Spoorbeeld stimuleert Bureau Spoor­bouwmeester ruimtelijke kwaliteit, identiteit, beleving en ontwerpkwaliteit op en rond het spoor. Vanuit een onafhankelijke positie stimuleert het bureau alle betrokkenen om tot integrale oplossingen te komen en relaties te leggen tussen de verschillende schaalniveaus en disciplines. Dit gebeurt op het niveau van de gehele route: van het station en de stationsomgeving tot het spoor, de spooromgeving en de trein zelf.