Inspiratie

Inspiratie is een belangrijk onderdeel van het Spoorbeeld. Hier wordt verteld over de achtergronden van beleid, concrete projecten en ontwikkelingen rond het Spoorbeeld. Daarnaast is er ruimte voor de geschiedenis van het Spoor. De informatie op de Inspiratiepagina's heeft geen formele beleidsmatige status. Het vervult een ‘inspirerende’ rol en verrijkt zo het Spoorbeeld.

 • Essay

  Natuur langs het spoor

  Aan de hand van tien bijzondere planten- of diersoort beschrijven we in dit essay een aantal bijzondere natuurtypen die op en langs het spoor voorkomen. Ter voorbereiding hebben we onderzoek gedaan naar alle beschikbare data en deze verzamelt tot één Nederlands beeld, de flora en fauna in kaart gebracht. …Lees verder

 • Essay

  Kunst bij het spoor

  Dit essay blikt terug op de rijke traditie van kunst binnen het spoor en kijk vooruit naar een toekomstige toepassing van kunst binnen de volle breedte van het spoor. …Lees verder

 • Essay

  De stad, het station en het stationsplein

  Met dit essay willen we aandacht vragen voor de betekenis van stationspleinen, voor het unieke karakter daarvan, en de diversiteit van de opgaven die er ligt voor de samenwerkende partijen in het omgevingsdomein. …Lees verder

 • Essay

  Spoorerfgoed

  Met dit essay willen we aanvullend op De Collectie, aandacht vragen voor de betekenis van het spoorerfgoed, voor het unieke karakter, en de diversiteit van de opgaven. …Lees verder

Pagina's

Subscribe to Inspiratie