Wetenschap, handel, nijverheid en kunstStation Den Haag HS

Handel

De gevel van het station Den Haag HS is aan de centrumzijde rijk gedecoreerd. In de zwikken van de drie rondbogige arcaden, die toegang bieden tot de centrale hal, zijn reliëfs aangebracht.

Van links naar rechts zien we vier halfnaakte vrouwen die slechts gekleed zijn in een klassiek gewaad dat om hun heupen is gewikkeld. Op de achtergrond staan diverse gewassen met symbolische betekenissen.
‘De Kunst’ is gepersonifieerd door een lezende vrouw met opgestoken kapsel.
‘Handel’ is verbeeld door een vrouw met de attributen van Mercurius: een caduceus (staf), een haan en een hoorn des overvloeds. Op de achtergrond is een scheepsroer afgebeeld als verwijzing naar de zeehandel.
‘Nijverheid’ is herkennen we in een vrouw met een bijenkorf, een tandrad en een smeedhamer op een aambeeld.
‘Wetenschap en kunsten’ worden gepersonifieerd door een vrouw met een schilderspalet in haar handen.
Boven het gehele middenrisaliet staat in gouden hoofdletters: ‘Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij’.

De symmetrische opbouw van de gevel met drievoudige arcaden verwijst naar de triomfboog. Deze opzet vinden we ook terug in de toegang tot het koninklijk paviljoen op het eerste perron.

De van oorsprong Belgische beeldhouwer Pierre Elysée (Emil) Van den Bossche (1849-1921) was opgeleid aan de École des Beaux Arts in Brussel. Van den Bossche kwam naar Nederland als assistent van de eveneens Belgische beeldhouwer Eduard Colinet die doceerde aan de kunstnijverheidsschool Quellinus in Amsterdam. Van den Bossche maakte veel beeldhouwwerk voor kerken, waaronder de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk. Hij werkte vaker voor de spoorwegen, onder meer in Vlissingen en 's-Hertogenbosch. In 1893 richtte hij samen met Willem Crevels het Atelier Van den Bossche en Crevels op. Dit atelier vervaardigde onder andere het beeldhouwwerk op de Gouden Koets.