WapenschildenStation 's-Hertogenbosch

Op het stationsplein van ’s-Hertogenbosch zijn tientallen wapenschilden te vinden. Het zijn wapens van Nederlandse provincies, verschillende Europese landen en een schild met een gekroonde letter W: de initiaal van de destijds heersende koningin Wilhelmina. De wapens zijn met glazuur op de keramische tegels aangebracht in de officiële heraldische kleuren. Ze hingen oorspronkelijk aan de voor- en zijgevels van het oude station van Ed Cuypers dat hier stond tussen 1896 en 1944. Na de Tweede Wereldoorlog herbouwde Van Ravesteyn het station. Hij verwerkte de wapenschilden die bewaard waren gebleven in de gevel van het nieuwe stationsgebouw.

In 1998 kregen de wapenschilden hun huidige plaats als onderdeel van de bouw van een nieuw station naar ontwerp van Rob Steenhuis. De meeste zijn aangebracht in de gevels van de bebouwing rondom het stationsplein. Ook op de pijlers van het busstation vinden we ze terug.
Ook twee vaasvormige ornamenten zijn rondom voorzien van enkele wapens. Deze ornamenten maakten onderdeel uit van het station van Van Ravesteyn en staan nu bij de entree van een kantoorgebouw aan de zuidzijde van het plein.

Bronnen

H. Romers, De spoorwegarchitectuur in Nederland 1841-1938, Zutphen 1981.
www.bossche-encyclopedie.nl, geraadpleegd op 4 september 2018.
www.erfgoedshertogenbosch.nl, geraadpleegd op 4 september 2018.