Twee ReistassenStation Loppersum

Sinds 2011 staan op de kop van het eilandperron van Loppersum twee bronzen reistassen, gemaakt door Chris Verbeek. De kunstenaar maakte het werk in 1985 in het kader van de BKR-regeling waarbinnen kunstenaars in ruil voor hun diensten of kunstwerken een inkomen konden krijgen. Hoewel het werk niet voor deze specifieke plek werd gemaakt, sluit het goed aan op de thematiek van de reis die veelvuldig terugkeert binnen ‘de kunst van het spoor’.

Christiaan Garbrand (Chris) Verbeek (1944) volgde in de jaren ’60 de opleiding plastische vormgeving aan de Academie Minerva in Groningen. Zijn docenten waren onder anderen Karl Pelgrom en Johan Sterenberg. Na zijn opleiding werkte hij korte tijd als docent tekenen aan een mavoschool. Daarna richtte hij zich geheel op de beeldhouwkunst. Verbeek vestigde zich als beeldend kunstenaar in het Oost-Groningse Blijham. In 2004 emigreerde hij naar Frankrijk. Veel van zijn werk is te vinden in de provincie Groningen. In 2000 maakte hij een monument voor de Groningse dichter en zanger Ede Staal. Het is een zuil met de vorm van een vuurtoren die op de zeedijk van Delfzijl staat. Op een stalen lint rondom is een gedicht van Staal aangebracht. 

Bronnen

www.staatingroningen.nl, geraadpleegd op 22 november 2018.