Sporen die blevenStation Venlo

In het park voor het station Venlo staat sinds 2015 een herdenkingsmonument. Het is er een in een reeks monumenten met de titel Sporen die bleven die in 45 plekken in Noord- en Midden-Limburg is geplaatst.
Het bestaat uit een roestvast stalen kolom die bovenaan schuin wordt doorsneden door een glasplaat. De top van de kolom is iets uit het centrum verschoven. De kolom is geplaatst op een natuurstenen sokkel waarop een zwartgranieten plaquette is bevestigd.

Op de plaquette staat een afbeelding van het monument en de tekst “Sporen die bleven. In de herfst van 1944 werden in de regio Noord- en Midden-Limburg meer dan 7000 jongens en mannen bij razzia’s door de nazi’s opgepakt om voor dwangarbeid naar Duitsland te worden gedeporteerd. De ellendige omstandigheden waaronder zij tewerk werden gesteld kostten enkele honderden van hen het leven en veroorzaakten een blijvende wond bij de overlevenden en bij hen die thuis achterbleven. 
Ruim de helft van de gedeporteerden werd op dit station verzameld en van hieruit in veewagons naar de slavenarbeid afgevoerd.

Het eerste deel van de tekst die op de plaquette staat is voor alle 45 monumenten in deze reeks gelijk, alleen de laatste alinea varieert en geeft toelichting op de specifieke historie van de gedeporteerden vanaf de betreffende locatie.
De kolom staat symbool voor de samenleving. De glazen plaat die de kolom doorsnijdt, verbeeldt de razzia’s die de 7000 jongens en mannen uit die samenleving wegrukte en de samenleving bij wijs van spreken decapiteerde.

De reeks monumenten is een initiatief van de Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg.

Franck Sonnemans

Franciscus Gerardus Maria (Franck) Sonnemans (1953) genoot zijn beeldhouwopleiding aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Hij was leerling van Piet Killaars die het beeld Reizigers maakte dat op de bordestrap van station Venlo staat. Sonnemans maakt vooral autonome kunst en zijn werk is niet meer in de openbare ruimte te vinden. Wel maakte hij in de jaren ’70 een beeldengroep van drie paardjes voor een schoolplein in  Boxmeer maar dit is verloren gegaan. Zijn bekendste werk is een tweetal kolossale houten beelden van helmen onder de titel Imperméable percé (2002).

Bronnen

www.4en5mei.nl, geraadpleegd op 16 november 2018.
Gesprekken met de kunstenaar.
www.franscksonnemans.com, geraadpleegd op 29 november 2018.