SpoorkaartStation Groningen

Het stationsgebouw in Groningen werd in 1896 geopend. Het is een representatief en rijk gedecoreerd gebouw, ontworpen door architect Izak Gosschalk (1838-1907). In de voormalige wachtkamer derde klasse werd een groot tegeltableau aangebracht. 440 Tegels van 15 bij 15 centimeter tonen samen een grote spoorkaart van Nederland. De kaart verbeeldt de toenmalige situatie op het spoor. In sierlijke letters zijn alle stations weergegeven. Ze worden door twee soorten lijnen met elkaar verbonden: de dikke lijnen representeren de sporen van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (MTEVSS). De overige lijnen van (concurrerende) maatschappijen zijn dunner geschilderd. Ook de aansluitingen met het spoor in België en Duitsland zijn aangegeven.

De spoorkaart is net als de tegeltableaus in de stationshal vervaardigd bij plateelbakkerij Rozenburg in Den Haag. De firma is prominent vermeld in een cartouche rechtsonder. Oude spoorkaarten in stationsgebouwen elders in het land zijn verloren gegaan. Dat maakt dit tableau uniek. 

Bronnen

TAK Architecten, Cultuurhistorische waardestelling Station Groningen, 2013.