Koninklijk wapenStation Amsterdam Centraal

Op deze gevel is een bijzondere versie van het Koninklijk wapen afgebeeld: het Helmteken van de Koning der Nederlanden. Het gebeeldhouwde wapen wordt gepresenteerd door twee schildhoudende gekroonde leeuwen. Eronder is een banderol aangebracht met het opschrift ‘JE MAINTIENDRAI’: de wapenspreuk van het Huis Oranje-Nassau. Bovenop de helm met kroon verheffen zich twee olifantenslurven met daartussen een leeuw. De leeuw draagt ook hier een kroon, hetgeen ongebruikelijk. Het wapen wordt omlijst door een fronton en twee kariatiden met ionische kapitelen die het fronton boven het wapen dragen.

Het reliëf werd ontworpen door de Leuvense kunstenaar Jean-Francois Vermeylen (1857-1922). Martin van Langendonck (1857-?) hakte het uit steen.