Spoor=corridor

Het spoor biedt een aantrekkelijk perspectief op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland. Door het spoor te zien als corridor wordt het beter benut als vervoernetwerk  en bovendien een structurerend onderdeel van ruimtelijke planvorming.
 
Het essay Spoor=corridor beschrijft hoe het spoor al in de 19e eeuw bepalend was voor de ontwikkeling van Nederland en hoe het in de 21e eeuw opnieuw een antwoord geeft op de ruimtelijke en economische uitdagingen waar Nederland voor staat.
 
Met dit essay, geschreven door Jan Duffhues, wil Bureau Spoor­bouwmeester een pleidooi houden voor het denken en werken buiten de eigen kokers, zodat synergie gevonden wordt tussen spoor, stations, omgeving en de ontwikkeling van de hele regio waar het spoor in ligt, of het nou een krimpgebied is of een stedelijke regio met groeipijn. Met voorbeelden uit het hele land én het buitenland wordt duidelijk wat een spoorcorridor is en wat het kan betekenen voor spoorse partijen én iedereen die met ruimtelijke planvorming bezig is.