Kunst bij het spoor – goede voorbeelden / ∆v

Niet alleen op het station, maar ook tijdens het reizen kan kunst een rol spelen. Bijvoorbeeld door de reiservaring te versterken of te reageren op de omgeving die de trein doorkruist.

Kunst als bijdrage aan en intensivering van de reiservaring vanuit de trein.

Niet alleen op het station, maar ook tijdens het reizen kan kunst een rol spelen. Bijvoorbeeld door de reiservaring te versterken of te reageren op de omgeving die de trein doorkruist.

In 2003 schreef Atelier HSL een open ontwerp prijsvraag uit voor een aantal van deze ‘restplekken’ langs het tracé van de HSL-Zuid onder de titel:  A design for places left over after planning.  Het voorstel van architect  Casper Le Fèvre was deze driehoek vol te plaatsen met bomen in enkele, gerende bomenrijen, haaks op de HSL-lijn. Het raster zorgt voor twee effecten: een versnellend (of vertragend) effect door verdichting (vergroting) van de onderlinge afstand van de rijen bomen en een zwalkend effect door een veranderende hoekverdraaiing van diezelfde lijnen. 
In 2009 werden - gebruik makend van de meest recente GPS-technieken - 600 Amberbomen geplant op het 8 hectare tellende gronddepot.
Met het monumentale bomen project voor de HSL voegt Le Fèvre zich in de jaren zestig traditie van Landart, waarbij kunstenaars verassende ingrepen deden in het landschap.

Kunstwaarden: versterken, verstoren

Thematisch vertrekpunt: snelheid, stilstaan / bewegen

Type: geïntegreerd, visueel/esthetisch