Het Openluchtstation, de nieuwe opgave: het vitale en comfortabele ontvangstdomein

De nieuwe opgave

Reizigers hebben stations door de jaren heen zien veranderen. Waar ze vroeger bijvoorbeeld in een stationsgebouw ontvangen werden, is het ontvangstdomein in veel gevallen verplaatst naar de buitenruimte. Het is nu tijd om die buitenruimte daar ook echt op in te richten met een nieuw integraal ontwerp.

Integraal ontworpen stations

Op integraal ontworpen stations staat alles waar het moet staan; het is het resultaat van een goed doordacht ontwerp waarin samenhang, logica en gebruiksvriendelijkheid centraal staan. In zo’n ontwerp is er aandacht voor de architectonische, landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit en worden de cultuurhistorische waarden van een gebied gerespecteerd.
Een nieuwe bestemming van een leegstaand stationsgebouw kan ook bijdragen aan een vitaal en levendig stationsgebied.

Ontwerponderzoek

Bureau Spoor­bouwmeester heeft ontwerponderzoek laten doen  naar deze nieuwe opgave van met name kleine en middelgrote stations door Civic Architects. Door middel van een uitgebreide analyse van verschillende typen stations is onderzocht welke ontwerpuitgangspunten en principes van belang zijn in het ontwerpproces. Dit heeft geresulteerd in het brondocument Openluchtstation, de nieuwe opgave: het vitale en comfortabele ontvangstdomein.

 

Hartelijk welkom

Op basis van het brondocument is het Inspiratiedocument Hartelijk welkom, Samenwerken aan een prettige ontvangst in de stationsomgeving door NS, ProRail en Bureau Spoor­bouwmeester gemaakt. Dit is een samenvatting van de conclusies uit het brondocument en bedoeld om partijen te inspireren. Lees hierover alles in de rechterkolom.