Aanbesteding Groningen van start

In de Spoorzone Groningen willen Provincie Groningen, Groningen, NS en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ‘het mooiste station van Nederland’ realiseren. ProRail zoekt voor ontwerp en realisatie consortia die zich willen inzetten om dit te realiseren. De registratie van belangstellenden is gestart. 

Groningen Spoorzone is één van de belangrijke projecten van het Spoorplan Noord Nederland. Met de missie om de bereikbaarheid van het Noorden per spoor te verbeteren en capaciteitsknelpunten op te lossen, hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail  gezamenlijk een deltaplan ontwikkeld voor het spoor in het Noorden; de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel.  Concreet betekent dat, het reizen per trein aantrekkelijker te maken en verbindingen tussen de noordelijke provincies en de Randstad sneller maken.  

Door de verbeteringen in bereikbaarheid en verhoging van de capaciteit als onderdeel van het Spoorplan Noord Nederland wordt reizen per trein aantrekkelijker gemaakt. Het station maakt hier onderdeel van uit en vormt daarbij de entree naar de stad. De wijzigingen aan het station hebben betrekking op de versterking van de lay-out van het complex, de verbindingen tussen noord en zuid en de functionele en belevingskwaliteit van de integrale vervoersknoop.  

In relatie tot het voorgaande worden in deze aanbesteding, op basis van één multidisciplinaire UAV-gc overeenkomst, met instandhouding van de stationsfunctie, de volgende werkzaamheden middels een D&C overeenkomst gecontracteerd: 

  • aanpassingen (civiel, bouwkundig en technische installaties) aan het station en de transfer om de veranderde spoor lay-out en het veranderde gebruik te faciliteren; 
  • twee spoorkruisingen die samenkomen in een multimodale knoop direct ten zuiden van de sporen, en in samenhang met de spooraanpassingen en reizigerstunnel gerealiseerd worden; 
  • een nieuw busstation aan de zuidzijde van het stationsgebouw; 
  • een bustunnel; 
  • een zuidentree voor het stationsgebouw; 
  • een onder-en bovengrondse fietsenstalling; 
  • een K+R (Kiss and Ride) voorziening; 
  • commerciële voorzieningen voor NS; 
  • inpassing in de monumentale omgeving; 
  • coördinatie van diverse derden partijen waaronder de aannemer van het Spoorcontract. 

Hierover vind je meer op Tenderned.