Iconische kapitelenStation Amsterdam Centraal

De entreepartij van het koninklijk paviljoen wordt vrijwel direct na de toegangsdeur door een boog gescheiden van de salon. Op de boog zijn medaillons met koninklijke portretten en allegorische voorstellingen van de oude en nieuwe tijd geschilderd. De boog heeft twee iconische kapitelen met een gipsen reliëf van kindfiguren. 

Ook in het trappenhuis zijn tussen twee bogen en bijhorende pilasters iconische kapitelen met kindfiguren en florale motieven aangebracht. Eén van hen draagt een schild met het Rijkswapen. 

Cuypers maakte voor het paviljoen een totaalontwerp. Hij ontwierp het bouwdeel en hield toezicht op de decoratie en inrichting van het gehele interieur. Bij de keus voor het decoratieprogramma en de spreuken kreeg Pierre Cuypers advies van Joseph Alberdingk Thijm (1820-1889): een bekende 19de-eeuwse schrijver,  dichter en kenner van de middeleeuwse cultuur en iconografie. Wie de gipsen wandreliëfs uitvoerde is niet bekend. 

 

Bronnen

W.R.F. van Leeuwen en H. Romers, Een spoor van verbeelding. 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen, 1988, pp. 18-27, 80-90.
‘Het Centraal Station’, Algemeen Handelsblad. Nieuwe Amsterdamsche Courant, 12 oktober 1889.
TAK architecten, Cultuurhistorische waardestelling station Amsterdam Centraal, 2015.