Overslaan en naar de inhoud gaan

Handreiking Verduurzaming MIRT

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Sinds 2016 is duurzaamheid een onderdeel van alle nieuwe onderzoeken, verkenningen en planuitwerkingen binnen het MIRT.

Om duurzaamheid nog beter te integreren in MIRT-projecten is het belangrijk om in de opdrachten de betekenis en de doelstellingen scherp te formuleren en het gesprek over kansen en keuzes te stimuleren. De beleidskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail stelden hiervoor gezamenlijk een handreiking op. 

Deze handreiking helpt om ‘ doen’ te versterken. Het geeft opdrachtgevers en projectmanagers aanknopingspunten en inhoudelijke handvatten om duurzaamheid in de opdracht van hun MIRT-project vorm te geven en winst te boeken op prioritaire thema's.

IenW, RWS en ProRail hebben afgesproken de Handreiking Verduurzaming MIRT te gaan gebruiken en Bureau Spoorbouwmeester beveelt dit in projecten en programma's van harte aan.

Algemeen

Document generated thumbnail

Handreiking Verduurzaming MIRT

Meten is weten

Wij denken dat rekenen en meten nodig is om inzicht te krijgen, om bijvoorbeeld varianten te vergelijken en uiteindelijk daarmee meer vat en invloed te hebben op het terugbrengen van de uitstoot van CO2.

Deze handreiking voorziet nog niet in concrete meetinstrumenten om de uitstoot kwantitatief te bepalen, daarom zoeken wij in de komende tijd samen met het ministerie en ProRail naar een eenduidige en praktische manier van rekenen.

Even geduld aub, u wordt doorgestuurd naar de beeldenbank