Drie bouwheren Station Sittard

De perrongebouwen van station Sittard dateren uit 1923. Hoog aan de noordoostelijke gevel zijn drie kleine medaillons aangebracht. Ze zijn gemaakt van ongeglazuurd keramiek. Het zijn portretten van de drie bouwheren van het stationsgebouw dat hier tussen 1862 en 1923 stond. Van links naar rechts zien we architect Karel Hendrik van Brederode (1827-1897), stationschef Hendrik Pieter van der Mandele (1838-1893) en aannemer Jan Laudy. Een plaquette op de muur vermeldt hun namen. Het is niet bekend wie de drie portretteerde.

De medaillons zijn afkomstig van één van de gevels van het oude stationsgebouw. Dit station betrof een symmetrisch waterstaatstation in Neorenaissancestijl – type 4 – van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Het ontwerp was van Van Brederode. In 1923 werd het hoofdgebouw van  het station gesloopt. De medaillons kregen een nieuwe plek kregen op de muur van het perrongebouw.  Het stationsgebouw zelf maakte plaats voor een nieuw station van architect H.G.J. Schelling dat in 1993 weer moest wijken voor het huidige station van architect Jan van Belkum. De medaillons hebben de bouw en sloop van het tweede stationsgebouw doorstaan. 

Drie basisvormen

Bij de nieuwbouw van het station van Sittard, inspireerden de medaillons architect Jan van Belkum tot het maken van een kunstwerk op het stationsplein, dat verwijst naar de drie-eenheid van opdrachtgever, architect en aannemer aan de hand van drie basisvormen. 

 

Bronnen

www.openarch.nl, geraadpleegd op 7 maart 2018.
Gesprek met Jan van Belkum.