De vier windstrekenStation Utrecht Centraal

De noordelijke reizigerstunnel van Utrecht Centraal bevat een vloermozaïek van Jan Boon. In het midden is een windroos afgebeeld. Daaromheen zweven vier figuren met klassieke gewaden: twee mansfiguren die een cape en hoge laarzen dragen en twee vrouwfiguren met blonde haren. Een vrouw heeft bloemen om zich heen. De omtrek van het mozaïek is een vierpas dat doorkruist wordt door een vierkant. De tesserae – de kleine, vierkante steentjes waaruit het mozaïek is opgebouwd – zijn oker, bruin en blauw gekleurd. Het vloermozaïek is één van de weinige overblijfselen van het station van Van Ravesteyn dat hier tot 1975 stond.

Jan Boon

Johannes (Jan) Jacob Boon Azn. (1918-1988) was schilder, glas- en mozaïekkunstenaar. Hij volgde de opleiding monumentale kunst aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Daar was hij één van de leerlingen van Heinrich Campendonk: de glazenier die onder meer het glas-in-loodraam maakte in stationshal van Amsterdam Muiderpoort. Boon maakte meer mozaïeken in de openbare ruimte, vooral in Utrecht. Zo maakte hij de mozaïeken op de stadionflat in Utrecht (1958) en het wandmozaïek in zwembad Den Hommel (1961), eveneens in Utrecht. Ook de oorspronkelijke vloermozaïeken in de reizigerstunnel van station Eindhoven zijn van zijn hand. Behalve mozaïekkunst, paste hij ook andere technieken toe. Zo maakte hij een glas-in-lood raam voor de Abdij Sion in Diepenveen. Op een later moment in zijn carrière stopte hij met zijn werk als kunstenaar en werd tekenleraar aan een school in Werkhoven.

Bronnen

www.ooginalinbeeld.nl, geraadpleegd op 1 november 2018.
www.artindex.nl, geraadpleegd op 1 november 2018.