Boer, boerin en engelenStation Groningen

De stationshal en de buitengevels van station Groningen zijn rijk gedecoreerd. Diverse kunstwerken maken onderdeel uit van de architectuur van architect Izak Gosschalk (1838 – 1907). De bouwsculpturen zijn speciaal ontworpen en vervaardigd voor dit station. 

Boer, boerin en engelkopjes

Aan weerszijden van de hoofdingang beschikt het stationsgebouw over twee vleugels met arcades in neogotische bouwstijl. Vooral de vijf driesprongbogen refereren aan de middeleeuwse gotiek. De sluitstenen zijn voorzien van beeldhouwwerk. In een repeterende rij zijn de koppen van een boer, een boerin en een engel geplaatst. De landbouw was een belangrijke economische drijfveer van Groningen, stad en de Ommelanden. Boeren en boerinnen maakten deel uit van de elite van de regio. De boer heeft een ringbaardje en draagt een pet. De boerin, in klederdracht, draagt een zogenoemde ‘floddermuts’, een oorijzer en een bloedkoralen halsketting. De sluitstenen met de boer en boerin worden afgewisseld met kopjes van engelen met gekruiste vleugels.

De namen van de makers van de bouwsculpturen zijn onbekend.

Bronnen

Tak Architecten, Cultuurhistorische waardestelling station Groningen, 2013.
W. van Leeuwen en H. Romers, Een spoor van verbeelding. 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen, 1988, pp. 28-34, 36-37, 101-105.
H. Romers, De spoorwegarchitectuur in Nederland 1841-1938, 1981.
De Sluitsteen jaarboek, 14 (1998), pp. 22-40.