Wapens van Nederlandse provinciesStation Amsterdam Centraal

De voorgevel van Amsterdam Centraal bevat diverse wapenschilden. Ze geven het gebouw cachet als ‘hoofdstedelijk station’. Ze refereren bovendien aan de bereikbaarheid per spoor van zowel de Nederlandse provincies als de ons omringende landen. Ook representeren de wapens de internationale handel die dankzij het spoor mogelijk werd. Handel en passagiersvervoer zorgden voor ‘verbroedering van de volken’. 

Op de voorgevel van het station prijken de provinciewapens. Ze zijn uitgevoerd in beeldhouwwerk: medaillons omringd door rolwerk. Geen van de wapens is gepolychromeerd. Hierdoor is niet altijd even duidelijk welk wapen is afgebeeld. De wapens beginnen op de zijgevel van de westvleugel. Het merendeel is aangebracht op de gevels aan de stadszijde. Van west naar oost zien we de wapens van Limburg, Groningen, Zuid-Holland of Noord-Brabant, Gelderland, Zeeland, de Nederlandse Leeuw (?), Noord-Holland, Utrecht, Overijssel, Drenthe, Zuid-Holland of Noord-Brabant en Friesland.

Architect Pierre Cuypers zorgde ervoor dat het gebouw rijk gedecoreerd werd met beeldhouwwerk en wandschilderingen. Hij  bepaalde welke schilderingen en decoraties waar moesten komen en maakte soms schetsen voor de decoraties die door andere kunstenaars uitgewerkt werden. Ambachtslieden brachten ze aan op de gevels. Voor het ontwerp en de uitvoering van het beeldhouwwerk op de voorgevel werden verschillende beeldhouwers aangesteld. Bij de ene voorstelling werd de beeldhouwer nogal vrijgelaten, bij de andere was de bemoeienis van Cuypers en zijn adviseurs Joseph Alberdingk Thijm en door Victor De Stuers intensief. Het is onbekend wie de provinciewapens heeft ontworpen.