WandschilderingStation Delfzijl

Station Delfzijl is gebouwd in 1883. Het is een rijksmonument. Bij de restauratie in 1964 werd in de wachtkamer een wandschildering aangebracht, gemaakt door Klasien Boulloud-Feddema. De schildering is opgebouwd uit zes kleuren en voorzien van zwarte contouren. Het is een halfabstract werk met kubistische kenmerken. Toch vallen in de vormen en de vlakverdeling de contouren van de haven van Delfzijl te herkennen. Duidelijk zichtbaar is de driemastbark Pieter Albert Koerts die tussen 1954 en 1964 in de haven lag. Het schip deed dienst als jeugdherberg. Ook zijn de kranen in de loshaven, de loodsen op de kade, een zandtrechter en het goederenspoor dat naar het havengebied leidde, goed te onderscheiden.

Op het moment dat Boulloud-Feddema de wandschildering maakte, studeerde zij nog aan Academie Minerva in Groningen. Ze kreeg de opdracht via haar vader die werkte bij de Nederlandse Spoorwegen. Ten behoeve van de opdracht verkende Boulloud-Feddema het havengebied van Delfzijl. Ze maakte het ontwerp voor de wandschildering op basis van de schetsen die ze tijdens haar verkenningen maakte. Delfzijl was bekend als doorvoerhaven van Chilisalpeter. Dit product werd gebruikt als kunstmest en werd lange tijd aangevoerd door zeilschepen. De salpeter was een belangrijke reden voor de welvarendheid van de Groningse landbouw.

Klasien Boulloud-Feddema (1943) vertrok snel na haar afstuderen aan de Academie Minerva naar Frankrijk. In Parijs studeerde ze verder aan de École nationale supérieure des beaux-arts. Nog altijd werkt en woont zij in Frankrijk. Momenteel past ze veel papier toe in haar kunst. Van haar hand is ook een glasmozaïek in de loketbalie van het stationsgebouw in Schagen. Dit werk is helaas verloren gegaan bij een interne verbouwing.

Bronnen

Nieuwsblad van het Noorden, 18 juni 1964.
Mailwisseling met de kunstenaar.
www.seutedeern.de