WachtersStation Doetinchem

Het station van Doetinchem werd ontworpen in het kader van het project ‘Anders Denken over Vormgeving Identiteit en Expressie in de Stationsomgeving’ (ADVIES). Behalve architect Peter Kilsdonk waren stedenbouwkundige Kees Peters en landschapsarchitect Roel Hoogenboom nauw betrokken. Wat betreft de inrichting van het stationsplein speelde ook kunstenaar Dick de Wit een belangrijke rol. Hij maakte de Wachters: een grote beeldengroep. De vormen van het werk doen denken aan scherp gevouwen origamikunst. Elk object heeft twee schuine, taps toelopende ‘poten’. De ‘hoofden’ ogen als gevouwen dakjes. Ze zijn beschilderd met rechthoekige vlakken in groen, blauw, rood en geel. De kleurvlakken worden begrensd door zwarte lijnen.

Door de kleuren en  de forse afmeting (reizigers kunnen er onder doorlopen of schuilen) fungeert de beeldengroep als baken in de stationsomgeving.
De objecten staan zonder sokkel aan de rand van het spoor op het plein. De ‘hoofden’ van het werk zijn gericht naar het spoor; net zoals reizigers die turen naar de trein waarop ze wachten. De beeldengroep refereert aan de thema's reizen en wachten, veelvuldig terugkerende onderwerpen bij meer kunstwerken in de collectie van het spoor. De drie objecten versterken de samenhang tussen het stationsgebouw, het plein en de toegang tot het eilandperron. Onlangs is het plein opnieuw ingericht waarbij muurtjes, een haag en hoogteverschillen zijn aangepast. Het kunstwerk stond ook voor de herinrichting bezijden de looproute.

Het beeld werd vervaardigd in het kader van de percentageregeling die in 1981 werd ingesteld door de NS. Deze regeling gold voor nieuwbouw van publieke NS-gebouwen, waarvan de bouwsom meer dan een miljoen gulden bedroeg. De facultatieve regeling bepaalde dat een procent van de bouwsom kon worden ingezet voor kunst, decoratieve aankleding van het gebouw of de nabije omgeving. De architect van het station, Peter Kilsdonk, schakelde voor deze kunstopdracht Stichting Kunst en Bedrijf in. Deze stichting maakte een analyse van de locatie, bracht advies uit en begeleidde het traject tot en met de plaatsing van het werk.

Dick de Wit

Dick de Wit (1949) werd geboren in Leeuwarden. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie van de Beeldende Kunsten Arnhem aan de afdeling omgevingsvormgeving. Op het Arnhemse Croydonplein staat een beeld van De Wit uit 1988. Het vertoont in lijnvoering en kleurgebruik sterke overeenkomsten met het beeld bij station Doetinchem. In de openbare ruimte van Arnhem, Ermelo en Duiven staan eveneens beelden van zijn hand.

Bronnen

www.beeldenvangelderland.nl, geraadpleegd op 9 april 2018.
De Wijkkrant Dukenburg Appelgaard, april-mei 2014, nummer 1 jaargang 2.
T. Karreman, Concept waardestelling Doetinchem, 2017.
W. van Leeuwen en H. Romers, Een spoor van verbeelding. 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen, 1988, p. 74.
Aschman, Cultuurhistorische waardestelling station Doetinchem, 2012.