Vier vissersStation Enkhuizen

In de 19de-eeuwse hal van station Enkhuizen hangen twee schilderijen: één op de noordwand en de ander op de zuidwand. Beide refereren aan de nabijgelegen haven met voorstellingen van een schip en vissers. Het werk aan de zuidwand toont het passagiersschip de ‘ss R. van Hasselt’ en is van de hand van Frans Franciskus Vingerhoed (1893-1965). Op de noordwand treffen we een voorstelling van vier vissers. Dit werk werd waarschijnlijk geschilderd door Jan Stavenuiter (1918-2003).

Het tafereel met de vissers op de noordwand heeft dezelfde afmetingen als het werk van Vingerhoed. Drie volwassen mannen in visserskostuum zitten bijeen. Twee vissers turen voor zich uit: één rookt eenn pijp, de ander een sigaret. Een derde visser kijkt toe hoe een jongen een net repareert, ook wel ‘boeten’ genoemd. Het net ligt op tafel en is door de schilder heel schetsmatig afgebeeld. De contouren van de boetnaald in de rechterhand van de jongen zijn wel met scherpe lijnen geschilderd. Het werk is gesigneerd. Van de ondertekening zijn alleen nog de letters ‘Jan Stav’ te zien (Jan Stavenuiter). De rest van de naam bevindt zich achter de omlijsting. Mogelijk is het formaat aangepast aan de plek waar het nu hangt. Waarschijnlijk stamt het werk, net als het schilderij van Vingerhoed, uit 1953.

Bronnen

www.oudstaveren.nl, geraadpleegd op 6 maart 2018.
www.cbgfamilienamen.nl, geraadpleegd op 6 maart 2018.
TAK Architecten, Cultuurhistorische waardestelling station Enkhuizen, 2014.