Twee klokkenStation Vlissingen

Veel stations die door architect Sybold van Ravesteyn zijn ontworpen bevatten kunst van Jo Uiterwaal. Daarnaast ontwierp Van Ravesteyn zelf ornamenten en objecten voor zijn gebouwen. Zo bevat het station van Vlissingen een vlaggenmast, een sierschaal en twee klokken van zijn hand. De klokken bevinden zich in de stationshal en de -restauratie. De klokken in Vlissingen lijken sterk op de klokken die Van Ravesteyn ontwierp voor station Roosendaal. Het verschil zit in het aantal afgebeelde wapens: vier in Roosendaal en twee in Vlissingen. Zo zien we links het provinciewapen van Zeeland en rechts het gemeentewapen van Vlissingen. Opvallend is dat de middelste twee wapenschilden blanco zijn gebleven. De klokken hebben houten omlijstingen met geornamenteerde contouren. Ze echoën de geschilderde ornamenten die fungeren als uur-aanduiding op de wijzerplaat.

Sybold van Ravesteyn (1889-1983) was architect en meubelontwerper. Hij studeerde civiele techniek aan de Technische Hoogeschool in Delft. In 1912 trad hij in dienst van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (MES).  In 1921 werd van Ravesteyn architect bij de spoorwegen. Aan het begin van zijn carrière maakte hij functionalistische gebouwen: strak, hoekig en zonder ornamenten of andere ‘opsmuk’. Van zijn vooroorlogse werk zijn vooral zijn seinhuizen bekend. In de loop van de jaren dertig veranderde zijn architectuur. Hij ervoer het functionalisme als te beklemmend en zocht naar een synthese tussen constructie en decoratie. Tijdens een studiereis naar Rome raakte hij geïnspireerd door de architectuur die onder het regime van Mussolini tot stand kwam. Van Ravesteyn stortte zich op ronde vormen, ornamenten en stuurde beeldhouwers aan die onder zijn leiding beelden vervaardigde die prominente plekken kregen binnen zijn architectuur. Tussen 1949 en 1957 ontwierp Van Ravesteyn de wederopbouwstations van Gouda, Roosendaal, Vlissingen, ‘s-Hertogenbosch, Rotterdam Centraal, Rotterdam Hofplein, Hoek van Holland en Nijmegen, inclusief postkantoor en pleinen. Het betrof veelal ontwerpen waarbij hij doorwerkte op de in de oorlog gehavende stationsgebouwen. Voor Rotterdam Centraal ontwierp hij ook de grote verlichte letters op de dakrand, de stationsklok en twee 18 meter hoge vlaggenmasten in de vorm van pylonen op het stationsplein.

Bronnen

NRC Handelsblad, 12 april 1974.