Tribuut aan de StedenmaagdStation Amsterdam Centraal

Centraal op de gevel zijn drie boogtrommels voorzien van reliëfs. De drie reliëfs verbeelden de stad Amsterdam als handelscentrum van de wereld. Ze zijn gemaakt door Ludwig Jünger (1856-1906) naar een schets van Pierre Cuypers. Met de voorstelling verwees Cuypers naar de beeldengroep in het timpaan op de achtergevel van het stadhuis op de Dam dat sinds 1808 als koninklijk paleis fungeert. Cuypers memoreerde met deze verwijzing naar de status van Amsterdam als handelsmetropool in de 17e eeuw. Ook spiegelde hij zichzelf hierdoor aan de architect van het stadhuis: Jacob van Campen, een van de belangrijkste architecten van de 17e eeuw.

Het centrale reliëf toont de Amsterdamse Stedenmaagd. Achter haar zijn op een achtergrond in verguld tegelpatroon de contouren van de stad weergegeven. De Stedenmaagd zit op een wereldbol. Na de aanleg van het spoor en door de nabijheid van het water, ligt de wereld aan haar voeten. Links van haar zit de personificatie van het IJ. Het is een bebaarde man die naast een scheepsanker en een zeemonster zit. Uit de bek van het monster stroomt een grote waterstraal. Rechts van de Stedenmaagd zit de personificatie van de rivier de Amstel. Het is een vrouw die een schop in haar linkerhand vasthoudt. Naast haar ligt een kruik waar water uitstroomt. Dit reliëf heeft de maker ondertekend in schrijfletter: L. Jünger.

In de boogtrommels links en rechts van het centrale reliëf zijn verschillende volkeren afgebeeld. Ze presenteren goederen aan de Stedenmaagd en benadrukken daarmee Amsterdam als centrum van de wereldhandel.

In de boogtrommel links van de Stedenmaagd zien we de continenten Europa en Afrika. Ze presenteren zich middels een leeuw, een man met een roofvogel, een man met kroeshaar, een vrouw met een amfoor, een kind met een fruitmand en een peuter met een boek. Vooraan knielt een man met een tulband die een pakje presenteert. Opmerkelijk is dat  figuren in deze boogtrommel aanmerkelijk grover en minder zorgvuldig afgewerkt zijn dan de figuren in de beide andere reliëfs: de Stedenmaagd en de continenten Azië en Amerika.

In de boogtrommel rechts van de Stedenmaagd zien we een knielende Chinese man. Hij draagt een punthoedje en heeft een lange vlecht. De man houdt een uil en een boek vast. Achter hem staat een figuur met een vaas. Ook zien we een Arabische man die een textieldoek omhooghoudt. Deze figuren vertegenwoordigen Azië. Ook zien we een Indiaanse vrouw met een klomp goud en een krokodil in haar voeten. Zij vertegenwoordigt Amerika. Achter haar staan twee figuren en een groot tandrad. Het vijfde continent, Australië, is niet afgebeeld. Ook hierin volgde Cuypers zijn ‘voorbeeld’ Van Campen. Ten tijde van de bouw van het stadhuis was Australië nog maar net ontdekt. Vandaar dat Van Campen het vijfde continent niet afbeeldde.

Ludwig Jünger (1856-1906) was beeldhouwer en medailleur. Hij was geboren in Neutitschen dat destijds onderdeel uitmaakte van het Oostenrijkse rijk en tegenwoordig in Tsjechië ligt. Hij had zijn werkplaats in Amsterdam en gaf er les aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid.