TerugblikStation Amsterdam Amstel

In opdracht van de directie van de Nederlandse Spoorwegen maakte Theo van Reijn twee beeldhouwwerken voor station Amsterdam Amstel. Voor de grote vestibule van de stationshal staat op een wit betegelde sokkel een beeld van grijze Zweedse kalksteen. Het draagt de titel Terugblik. Het beeld stelt een naakte vrouw voor. Ze zit op de vloer en kijkt dromerig voor zich uit. Haar hoofd leunt op een arm die ze op haar gebogen knie heeft gezet. Haar rechterbeen heeft ze onder zich geslagen. Haar rechterhand leunt op een kei achter haar.

Daar waar het lichaam van de vrouw getoond wordt, is de huid van het beeld glad. De overige delen zijn ruw. Op de voet van het beeld is ter hoogte van haar rechterhand in sierlijke gouden letters de inscriptie '100 jaar' aangebracht. Dit is een verwijzing naar het honderdjarig jubileum van de spoorwegen dat in 1939, gelijk met de opening van Amsterdam Amstel, werd gevierd.

Het beeld markeerde oorspronkelijk de beëindiging van de bakstenen balustrade van de vide. Met het toevoegen van een bouwvolume voor de servicewinkel van NS is het beeld in dezelfde lijn enkele meters de hal in geplaatst op een nieuwe, wit betegelde sokkel.  

De pendant van het beeld Terugblik, een bronzen reliëf aan de gevel, is in tegenstelling tot deze verstilde dame een dynamische vrouw die ons attendeert op de Toekomst der spoorwegen.
De twee sculpturen die Theo Van Reijn voor het station maakte en de twee monumentale wandschilderingen van Peter Alma verbeelden tezamen het verleden, heden en de toekomst van de spoorwegen. Ze geven blijk van het ideaal van de vooruitgang: een opwekkende boodschap aan het einde van de economische crisis.

Theo van Reijn (1884-1954) studeerde aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij won de Prix de Rome en vervolgde zijn studie in Rome. Van Reijn maakte beeldhouwwerk, monumenten en kunstnijverheid. Hij kreeg vooral bekendheid zijn de gebeeldhouwde portretten van Dirck Volkertsz. Coornhert, Maria Montessori en Jac. P Thijsse. In het Mauritshuis staat een beeld van Abraham Bredius. Van Reijn maakte gevelornamenten voor diverse Amsterdamse schoolgebouwen en beelden voor de Haagpoortbrug in Breda. In Zaandam en Haarlem-Noord staan twee verzetsmonumenten van zijn hand. 

Bronnen

www.buitenbeeldinbeeld.nl, geraadpleegd op 30 januari 2018.
www.amsterdamse-school.nl, geraadpleegd op 30 januari 2018.
SteenhuisMeurs, Cultuurhistorische waardestelling station Amsterdam Amstel, 2014.