Station Nunspeet

Station Nunspeet is onderdeel van De Collectie. Op basis van de afspraken tussen NS en ProRail is op dit station een cultuurhistorische waardestelling van toepassing. Lees onderstaand de algemene omschrijving van het station uit de publicatie De Collectie van 2008.

Van de standaardstations die architect N.J. Kamperdijk in 1863 voor de spoorlijn van Utrecht naar Zwolle en Kampen ontwierp, bleef alleen Nijkerk in functie. Opvallend aan deze lijn zijn nu vooral de eilandstations, die door de Nederlandsche Centraal-Spoorweg Maatschappij (NCS) tussen 1907 en 1914 werden aangelegd in onder meer Den Dolder, Bilthoven en Nunspeet. Bij dit type is het stationsgebouw tussen de rails gelegen, in combinatie met de perrons. Het voordeel is dat het station beide zijden van het spoor gelijkwaardig kan bedienen en er dus geen verschil tussen een voorkant en een achterkant ontstaat. Bovendien vinden de kaartverkoop, de wachtkamers en het kantoor van de perronchef op het perron een plek en is een tunnel of loopbrug voor de reizigers overbodig. Het nadeel is dat het eilandstation onbereikbaar is op het moment dat de spoorbomen gesloten zijn en dat is vaak uitgerekend het moment dat reizigers nog snel een binnenkomende trein willen halen.

Van de eilandstations van de NCS is station Nunspeet redelijk goed bewaard gebleven. Het ligt op de kruising van de weg van Elspeet naar Elburg, aan de rand van het dorp. Aan de noordkant van het station is de bebouwde kom van Nunspeet en aan de zuidkant heide- en bosgebied. Omdat het station tussen de sporen staat, ontbreekt een monumentale stationsweg of een plein. Dit wordt gecompenseerd door de vrije zichtlijn op het station vanaf de Nijver heidsweg. Ten tijde van de aanleg van de spoorlijn in 1863 werd Nunspeet bedeeld met een station van de derde klasse, het meest bescheiden stationnetje dat Kamperdijk ontwierp. Geen wonder dat het in 1906 werd vervangen door een groter eilandstation met wachtkamer, loketten, toiletten en opslagruimte. In hetzelfde jaar werd ook station Bilthoven gebouwd, dat grote gelijkenis met Nunspeet vertoont. Het station heeft een stalen constructie die is ingevuld met baksteen. Het overhellende dak vormt de overkapping van het perron.