Station Delden

Station Delden is onderdeel van De Collectie, tevens is het onderdeel van een reeks standaardstations. Op basis van de afspraken tussen NS en ProRail is op dit station een specifieke en een algemene cultuurhistorische waardestelling van toepassing. Lees onderstaand de algemene omschrijving van het station uit de publicatie De Collectie van 2008.

Kort na de oprichting van de Staatsspoorwegen in 1863 werd begonnen met de aanleg van tien nieuwe spoorverbindingen in Nederland. Voor de stations langs deze ‘staatslijnen’ werd gebruikgemaakt van standaardontwerpen in vijf klassen. De eerste klasse was voorbehouden aan de grote provinciesteden en de belangrijke spoorwegknooppunten. De volgende klassen namen in belang af. Bij de vijfde klasse ging het om kleine halteplaatsen op het platteland. Veruit de meeste stations behoorden tot de derde, vierde of vijfde klasse. Deze waren ontworpen door K.H. van Brederode. Decennialang bepaalden de standaardstations het beeld van de spoorwegen. Elk type kwam in tientallen plaatsen verspreid door het land voor. Bijna anderhalve eeuw later zijn de doodgewone stations van toen uitzonderlijk geworden. De overgebleven stations hebben stuk voor stuk veranderingen ondergaan, maar toch zijn de ontwerpen van Van Brederode herkenbaar gebleven.

Station Delden, in Twente, is een van de best bewaarde stations van de vierde klasse. Het station werd gebouwd aan Staatslijn D, van Zutphen naar Enschede. Aan deze lijn waren anderhalve eeuw geleden geen grote steden te vinden. De belangrijkste plaatsen waren Enschede en Hengelo, waar een station van de derde klasse volstond. Lochem, Goor en Delden kregen stations van de vierde klasse en verder waren het kleine haltegebouwtjes. Het station vierde klasse is een compact gebouw, zonder zijvleugels zoals die bij grotere stations vaak voorkomen. Het gebouw is wel verbijzonderd met een fronton midden in de gevel. Eenmaal in gebruik, bleek dat de stations van dit type niet voldoende ruimte boden. Rond 1900 kregen de meeste stations van de vierde klasse er daarom een vleugel bij, uiteraard ook volgens een standaardontwerp. Sindsdien is het station Delden niet meer ingrijpend veranderd.