ServeerstersStation Amsterdam Centraal

In de oostelijke vleugel van de eerste verdieping leidt een corridor langs de verschillende wachtruimtes en restauraties.  De verschillende ruimtes worden boven de deuren aangeduid met opschriften - spreuken of gedichten - in geschilderde neorenaissance cartouches. Ze zijn aangebracht in gouden letters op groen-, oker- en roodkleurige achtergronden. Aan weerszijden zijn florale motieven geschilderd.

Boven de deur die leidt naar het restaurant eerste klas bevindt zich een cartouche met enkele dichtregels die een ode brengen aan ‘bier’: “Uit Ceres groen gewas, / wordt edel nat gebrouwen;/ die ’t recht met mate drinkt, / en zal het nooit berouwen.” Ceres is de Romeinse godin van de landbouw en het graan.

De spreuken zijn moraliserende adviezen aan de reiziger, opgesteld door Jozeph Alberdingk Thijm (1820-1889). Hij was een invloedrijk kunstcriticus en hoogleraar in de esthetiek en kunstgeschiedenis aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Ook elders in het station zijn dichtregels van Alberdingk Thijm terug te vinden.

De corridor bevat ook diverse muurschilderingen. Ze zijn aangebracht op de wanden en boven de onderdoorgangen. Tijdens de restauratie in 2015 kwamen ze weer tevoorschijn nadat het pleisterwerk dat eind twintigste eeuw was aangebracht werd verwijderd. Enkele schilderingen verbeelden serveersters.

In de boogtrommel boven de deur met het opschrift ”wachtruimte 1e klasse”, is een serveerster in Zeeuwse dracht geschilderd die een pul bier inschenkt. In de boogtrommel boven de deur met het opschrift “restaurant 1e klasse”, tilt een serveerster een fles champagne uit een champagnekoeler. In haar linkerhand draagt ze een dienblad met twee champagneglazen. Tussen de beide deuren, die toegang tot de wachtkamer 2e klasse geven is een wandschildering aangebracht van een jonge vrouw. Ze heeft bloemen in haar handen en een krans van loof op haar hoofd. Aan haar riem hangt een beurs.

Kort na de opening werd het centraal station beschreven in het Algemeen Handelsblad. Hierin wordt ook melding gemaakt van een wandschildering in hetzelfde thema, die nu niet zichtbaar meer is: “Boven den doorgang tegen den muur van het buffet; een knaap, die een gebraden visch enz. opdraagt.”

De schilderingen werden ontworpen door de Oostenrijkse schilder Georg Sturm (1855-1923). Hij maakte de kartons die als voorbeeld dienden voor de daadwerkelijke realisatie. De schilderingen werden aangebracht door decoratieschilders. Jan Visser jr. (1856-1938) voerde de werken in de corridors uit.