Second thoughtStation Groningen

Voor de fietsenstalling onder het Stadsbalkon maakte Giny Vos in opdracht van het Centrum Beeldende Kunst van Groningen het kunstwerk Second thought. Het werk is een ode aan de grandeur van het door Izak Gosschalk ontworpen stationsgebouw. Tegelijk is het een reactie op de ruimtelijke impact van het in 2007 gerealiseerde Stadsbalkon waarvan het werk ook onderdeel is. Dit Stadsbalkon, ontworpen door Kees Christaanse, is een verhoogd glooiend plein met grote kijk- en lichtgaten naar de fietsenstalling. Door vorm en omvang is het bouwwerk prominent aanwezig in het stationsgebied.

De verdiepte fietsenstalling wordt doorsneden door een fietspad met in het midden een kleine rotonde. Aan het plafond boven de rotonde is het kunstwerk van Giny Vos aangebracht. Op het eerste gezicht oogt het als een omgekeerde glazen ‘sneeuwbol’: een ovalen schaal, afgesloten met een transparante glazen ‘bol' waarin de contouren van een vleermuis te zien zijn. Hij hangt ondersteboven met zijn pootjes aan het plafond.
Van tijd tot tijd verschijnen sprankelende lichtjes in de bol. Het licht zorgt voor een magisch effect als de dwarrelende sneeuw van sneeuwbollen. Soms licht het object volledig op. Dan toont het station zich als een sprookjesachtige voorstelling. Maar keer op keer neemt de schaduw het beeld weer over. Het werk is een reflectie op de veranderingen, een souvenir aan een plek die uit het zicht is genomen.
De contouren van de vleermuis zijn van opaak zwart plexiglas. De contouren van het stationsgebouw zijn aangebracht op zes transparante plexiglasplaten, inclusief alle detailleringen van de gevel: ramen, deuren, ornamenten volgens de oorspronkelijke bouwtekening van Gosschalk. 

Second thought werd gemaakt in opdracht van het Centrum Beeldende Kunst Groningen.

Giny Vos

Giny Vos (1959) studeerde aan de Gerrit Rietveldacademie en de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, beide in Amsterdam. In 2004 ontving ze voor haar hele oeuvre de Witteveen+Bosch prijs voor Kunst+Techniek. Recent werk is te vinden in de Stadsschouwburg van Utrecht: I’ll be your mirror, een bewegende ronde spiegel die bestaat uit 15 fragmenten (2016). In Leiden maakte ze voor museum Naturalis een groot lichtkunstwerk op de toren getiteld Lust for life (2000).
In 2008 maakte ze het lichtkunstwerk Reizend zand voor het stationsplein in Apeldoorn. Giny Vos zet techniek, licht en digitale media in om de openbare ruimte te verbijzonderen. Met haar werk reageert ze op de stedelijke omgeving en stedenbouwkundige vraagstukken door er een nieuwe poëtische dimensie aan toe te voegen.

Bronnen

www.ginyvos.nl, geraadpleegd op 5 juni 2018.
J. Boomgaard, De stad droomt, LAPS, 2010.