Schilddragende leeuwen met wapensStation Maastricht

Het station van Maastricht werd in 1913 gebouwd naar een ontwerp van architect George Willem van Heukelom. Maastricht fungeerde als grensstation. Het gebouw herbergde voorheen douanekantoren en visitatieruimten waar reizigers werden gecontroleerd.

In de kroonlijst van de voorgevel zijn tien keramische tegels aangebracht met wapens van de Nederlandse provincies. De wapens markeren het station als ‘toegangspoort tot het land’. Eerder bouwde Van Heukelom het grensstation in Roosendaal. In die voorgevel prijken wapens van toenmalige handelsnaties. Daarmee stelde hij station Roosendaal voor als poort naar de wereld. 
In Maastricht zijn de provinciewapens geschilderd in de officiële heraldische tinten. Van links naar rechts zien we de wapens van Gelderland, Groningen, Friesland, Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Drenthe, Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Net als op de stations van Amsterdam en Zandvoort ontbreekt het provinciewapen van Noord-Holland. Noord- en Zuid-Holland hadden tot 1907 hetzelfde wapen: het wapen dat nu gevoerd wordt door de provincie Zuid-Holland. 

Drie leeuwen

Boven de ingangspartij bevinden zich twee sculpturen van schildhoudende leeuwen. De linkerleeuw houdt het Rijkswapen vast en de rechter het provinciewapen van Limburg. De koppen houden zij van elkaar afgewend. Ze dateren, net als het stationsgebouw, uit 1913. Op de top van de gevel is een derde leeuw.

De schildhoudende leeuwen zijn ontworpen door Willem Coenraad (Willem) Brouwer (1877-1923). Hij was keramist en beeldhouwer. Hij genoot zijn opleiding aan de Teekenschool in Leiden. Brouwer werkte enige tijd bij aardewerkfabrieken Goedewaagen en sloot zich aan bij het kunstnijverheidsatelier ’t Binnenhuis. Hij werkte ondermeer aan de decoratie van het Vredespaleis in Den Haag. In 1901 richtte hij zijn eigen aardewerkfabriek op in Leiderdorp: Fabriek van Brouwer’s Aardewerk. Na zijn overlijden zetten zijn zoons de fabriek voort, tot 1956. Voor station Zandvoort maakte hij een uurwerkomlijsting die nog steeds in de stationshal hangt. (link)

De beelden zijn gehakt uit Beiers graniet door Simon J. Tempelman (1875-1963). Tempelman maakte in 1919 ook de beelden voor het hoofdpostkantoor van Maastricht. Brouwer en Tempelman werkten vaker samen. Ze maakten onder andere de beelden voor het gebouw van het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag (1916).