Rijkswapen met mythologische figurenStation Den Haag HS

De gevel en het interieur van het koninklijk paviljoen zijn rijk gedecoreerd met heraldiek, allegorische voorstellingen en spoorgerelateerde decoraties. De drie wanden van de hal zijn elk verbijzonderd met een rondboogreliëf. 

Boven de doorgang naar de salon is een reliëf van Emil Van den Bossche (1849-1921). Centraal is het Rijkswapen afgebeeld, gepresenteerd door twee Griekse mythologische figuren. Links staat Minerva: de godin van de wijsheid en rechts zien we de held Perseus die Medusa versloeg. Minerva heeft een aardbol en boeken aan haar zijde. Boven het rijkswapen houdt zij een olijftak vast: een symbool voor vrede. Perseus houdt een wapen in zijn handen. Op de loop van een kanon naast hem ligt de gevleugelde helm die hij van Hermes kreeg. De helm geeft de drager ervan de gave om te kunnen vliegen en grote afstanden af te leggen. In dit reliëf worden wijsheid, vrede, reizen en de overwinning op het kwaad met elkaar in verband gebracht.

De van oorsprong Belgische beeldhouwer Pierre Elysée (Emil) Van den Bossche (1849-1921) was opgeleid aan de École des Beaux Arts in Brussel. Van den Bossche kwam naar Nederland als assistent van de eveneens Belgische beeldhouwer Eduard Colinet die doceerde aan de kunstnijverheidsschool Quellinus in Amsterdam. Van den Bossche maakte veel beeldhouwwerk voor kerken, waaronder de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk. Hij werkte vaker voor de spoorwegen, onder meer in Vlissingen en ‘s-Hertogenbosch. In 1893 richtte hij samen met Willem Crevels het Atelier Van den Bossche en Crevels op. Dit atelier vervaardigde onder andere het beeldhouwwerk op de Gouden Koets.