ReizigersStation Goes

Op het plein voor het stationsgebouw in Goes staan twee betonnen beeldengroepen van kunstenaar Anton Beijsens. Ze bevinden zich aan de centrumzijde en staan enigszins verscholen in de heg rond de fietsenstalling. De beelden zijn gemaakt in 1984: twee jaar na oplevering van het stationsgebouw. Ze stellen groepen wachtende reizigers voor. De ene groep bestaat uit een man met een jongen; beiden zittend. De andere beeldengroep bestaat uit een vrouw met een meisje; beiden staand naast een koffer. Het zijn naturalistische beelden met geïndividualiseerde trekken: de beelden lijken naar levende modellen te zijn gemaakt. Beide beelden zijn aan de achterzijde ondertekend met “Anton 84”.

Anton Beijsens (1922-2013) was beeldhouwer en schilder. Hij woonde in Goes. Beijsens maakte samen met ontwerper H.L.B. Mahieu ook het monument Jongenskampen op Landgoed Bronbeek in Arnhem (1988).