Opgebroken logo

De Collectie

Artikel

Het eerste forenzen-station van Nederland

Station Naarden-Bussum

Het prachtige station Naarden Bussum van architect Schelling uit 1925 is het oudst overgebleven station met een plat dak en een moderne vormgeving van Nederland. Maar Naarden-Bussum is ook bijzonder om een andere reden. Het gebouw markeert het moment waarop de spoorwegen voor het eerst de suburb serieus begonnen te nemen als de toekomst van de Nederlandse stad, en dus als context voor haar stations en haar spoorlijnen. Door spoorverbindingen konden mensen tot tientallen kilometers buiten de stad wonen in een groene omgeving, en toch in het centrum blijven werken. Dit heeft vanaf het einde van de negentiende eeuw een hele golf van verstedelijking veroorzaakt, en een hele nieuwe life style mogelijk gemaakt, die daarvoor alleen aan de allerrijksten voorbehouden was. …Lees verder

Artikel

Station Haarlem – Back to the Future

Station Haarlem, de Collectie

Wat het meest bij blijft van het onderzoek naar station Haarlem van D.A.N. Margadant(1906) is het besef dat ruim een eeuw geleden het treinreizen in het algemeen, en dit station in het bijzonder, hypermodern waren. Op het eerste gezicht roept station Haarlem eerder nostalgie op maar eigenlijk is station Haarlem het best te vergelijken met het hedendaagse vliegveld want verbluffend aan station Haarlem is immers hoe analytisch het gebouw is opgezet, hoe de architectuur de functionele en logistieke structuur van het station uitlegt en onderstreept. Hierdoor onthult het gebouw tot op de dag van vandaag hoe nauwkeurig de bewegingen van alles - treinen, passagiers, bagage, goederen, trams en koetsen - werd gecontroleerd en gestuurd. …Lees verder

Stationserfgoed online

NS Stations, ProRail en Bureau Spoor­bouwmeester organiseerden het symposium ‘Stationserfgoed’. Daarmee werd met trots het moment gemarkeerd waarop meer dan zestig waardestellingen voor iedereen online beschikbaar kwamen. …Lees verder

Spoorwegerfgoed als essay op de website

In het Inspiratiegedeelte van de website zijn digitale essays opgenomen. Zij bieden achtergrondinformatie voor het beleid en zijn interessant om te lezen. Op dit moment hebben we het essay De andere Collectie geplaatst. …Lees verder

Artikel

Strategie voor herbestemming

Het is duidelijk dat de spoorsector belang hecht aan de geschiedenis van het spoor. Bij het nadenken over herbestemming kan het interessant zijn eens naar projecten buiten de spoorsector of zelfs buiten de landsgrenzen te kijken. Hergebruik van kerken, postkantoren, brugwachtershuisjes, maar ook grotere gebiedsontwikkelingen kunnen strategieën aanleveren die de spoorsector kan gebruiken voor de herbestemming van haar eigen erfgoed. …Lees verder

Toekomst voor station Winterswijk

In literatuur wordt het spaarzaam vermeld. En wie erheen reist vanaf Zutphen of Zevenaar heeft na het zien van de tussenliggende stations geen hooggespannen verwachtingen. Tegenwoordig wordt de waarde van station Winterswijk onderkend en zijn er initiatieven voor gebruik en herbestemming van dit bijzondere spoorcomplex. …Lees verder

Artikel

Kansen voor een vitaal spoorerfgoed

Station Amsterdam Centraal

Gebruik en hergebruik Op 25 september vond in de Veerensmederij in Amersfoort het minisymposium Erf Goed! plaats. Tijdens het symposium belichtte Miguel Loos, Adviseur bij Bureau Spoor­bouwmeester, de kansen van het spoorerfgoed aan de hand van een collectie voorbeelden. Dit artikel is een bewerking van zijn lezing. …Lees verder

Artikel

Minisymposium Erf goed!

25 september stond voor de bijna 140 bezoekers van het minisymposium Erf Goed! in de Veerensmederij in Amersfoort geheel in het teken van het gebruik en hergebruik van het cultureel erfgoed van de spoorsector. …Lees verder

Symposium op 25 september

Tijdens een mini-symposium heeft Bureau Spoor­bouwmeester aandacht gevraagd voor gebruik en hergebruik in de spoorsector. De dynamiek van de spoorse ontwikkelingen heeft van oudsher gezorgd voor continue transformatie van infrastructuur en spoorgebouwen. …Lees verder

Pagina's

Subscribe to RSS - De Collectie