Opgebroken logo

Kunst op Nederlandse stations

De kunstwerken op stations en aangrenzende stationspleinen en spoorviaducten zijn in opdracht van NS Stations, ProRail en Bureau Spoor­bouwmeester geïnventariseerd. Sinds de aanleg van de spoorwegen zijn stations voorzien van kunst en decoratie die het reizen benadrukken en de spoorwegen representeren. Ook gemeenten en lokale partijen zien het belang van deze plekken van aankomst en vertrek en plaatsten kunst in de stationsomgeving.

In bovenstaande kaart kun je zien op welke stations een of meer kunstwerken te vinden zijn. Je kunt ook zoeken op kunstenaar, thema of kunstvorm. Vervolgens kan worden doorgeklikt naar de pagina waar je een beschrijving van het kunstwerk vindt in woord en beeld.

Alles over 'de rode draden in de spoorkunst' lees je hier

Scope
De kunstwerken die in op de website zijn opgenomen zijn gemaakt door een kunstenaar. Het betreft kunstwerken op stationspleinen, spoortunnels of spoorviaducten die een architectonisch of stedenbouwkundig ensemble met het stationsgebouw vormen, of waar sprake is van een sterke relatie met de spoorwegen gezien het onderwerp of opdrachtgeverschap. Ook zijn enkele verplaatste kunstwerken genoemd.
Kunstnijverheid en toegepaste kunst zijn meegenomen indien ze specifiek voor het betreffende station zijn ontworpen en artistieke waarde hebben. Schilderingen en beeldbewerkingen op wanden van reizigerstunnels en onderdoorgangen zijn opgenomen indien zij zijn gemaakt door een kunstenaar en artistieke kwaliteit bezitten.
Niet meegenomen zijn kunstwerken die zijn gemaakt voor spoortunnels en -viaducten buiten het stationsgebied. Ook decoratieve elementen behorend tot de architectuur van een station en visuals, zoals historische of streekfoto’s, of educatieve informatie vallen buiten de inventarisatie. Dat geldt ook voor foto’s en collages die primair gericht zijn op een comfortabele, geruststellende visuele omgeving – veelal in het kader van antivandalisme-ingrepen. Ook kunstwerken die deel uitmaken van korte tijdelijke manifestaties of performances zijn niet opgenomen.

Disclaimer
Bureau Spoor­bouwmeester heeft ernaar gestreefd alle rechthebbenden te traceren. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen met ons contact opnemen.
Mocht er onverhoopt een kunstwerk missen, dan graag daarvan hier melding maken.