Inspiratie

Inspiratie is een belangrijk onderdeel van het Spoorbeeld. Hier wordt verteld over de achtergronden van beleid, concrete projecten en ontwikkelingen rond het Spoorbeeld. Daarnaast is er ruimte voor de geschiedenis van het Spoor. De informatie op de Inspiratiepagina's heeft geen formele beleidsmatige status. Het vervult een ‘inspirerende’ rol en verrijkt zo het Spoorbeeld.

 • Artikel

  Sporen boven de stad

  Hoogspoor Parijs

  In een tijd waarin de rol van de overheid en grote instituties kleiner en kleiner wordt, kunnen we veel leren van de verschillende strategieën voor de revitalisering van de hoogspoorlijnen. De hoogsporen spreken zonder uitzondering tot de verbeelding. …Lees verder

 • Artikel

  Het eerste forenzen-station van Nederland

  Station Naarden-Bussum

  Het prachtige station Naarden Bussum van architect Schelling uit 1925 is het oudst overgebleven station met een plat dak en een moderne vormgeving van Nederland. Maar Naarden-Bussum is ook bijzonder om een andere reden. Het gebouw markeert het moment waarop de spoorwegen voor het eerst de suburb serieus begonnen te nemen als de toekomst van de Nederlandse stad, en dus als context voor haar stations en haar spoorlijnen. Door spoorverbindingen konden mensen tot tientallen kilometers buiten de stad wonen in een groene omgeving, en toch in het centrum blijven werken. Dit heeft vanaf het einde van de negentiende eeuw een hele golf van verstedelijking veroorzaakt, en een hele nieuwe life style mogelijk gemaakt, die daarvoor alleen aan de allerrijksten voorbehouden was. …Lees verder

 • Artikel

  Station Haarlem – Back to the Future

  Station Haarlem, de Collectie

  Wat het meest bij blijft van het onderzoek naar station Haarlem van D.A.N. Margadant(1906) is het besef dat ruim een eeuw geleden het treinreizen in het algemeen, en dit station in het bijzonder, hypermodern waren. Op het eerste gezicht roept station Haarlem eerder nostalgie op maar eigenlijk is station Haarlem het best te vergelijken met het hedendaagse vliegveld want verbluffend aan station Haarlem is immers hoe analytisch het gebouw is opgezet, hoe de architectuur de functionele en logistieke structuur van het station uitlegt en onderstreept. Hierdoor onthult het gebouw tot op de dag van vandaag hoe nauwkeurig de bewegingen van alles - treinen, passagiers, bagage, goederen, trams en koetsen - werd gecontroleerd en gestuurd. …Lees verder

 • Artikel

  Spoorzone Den Bosch, het spoor als bindmiddel

  Spoorzone Den Bosch

  Spoorzone Den Bosch als rode draad in de stedelijke ontwikkeling Veel steden beschouwen hun spoorzones als barrières in de stad; lastig te nemen obstakels van spoorbundels en andere infrastructuur die de stad in tweeën delen. Niet zelden gaat het dan om een tweedeling tussen ‘slecht’ en ‘goed’. Zo heeft bijna ieder doorgangsstation wel een (gevoelsmatige) goede en slechte kant. Den Bosch is wat dat betreft een uitzondering. Of beter: een uitzondering geworden. Hier wordt de Spoorzone niet langer gezien als een brutale scheiding maar juist als een rode draad in de stedelijke ontwikkeling rond het spoor. …Lees verder

 • Artikel

  Inspirerend hergebruik

  Station Madrid Atocha, Spanje

  Als een stationsgebouw, een spoorviaduct of zelfs een hele spoorlijn niet langer nodig is, volgt afbraak en sloop. Of toch niet? Deze gebouwen en structuren vertellen het verhaal van het moderniserende Nederland. Aan de hand van enkele in het oog springende projecten gaat dit artikel over spoorerfgoed in Nederland, dat door een functieverandering kon beginnen aan een tweede jeugd. …Lees verder

Pagina's

Subscribe to Inspiratie