Inspiratie

Inspiratie is een belangrijk onderdeel van het Spoorbeeld. Hier wordt verteld over de achtergronden van beleid, concrete projecten en ontwikkelingen rond het Spoorbeeld. Daarnaast is er ruimte voor de geschiedenis van het Spoor. De informatie op de Inspiratiepagina's heeft geen formele beleidsmatige status. Het vervult een ‘inspirerende’ rol en verrijkt zo het Spoorbeeld.

  • Essay

    Essay over de Omgeving van Spoor en Station

    Dit essay verkent de ruimtelijke en functionele samenhang 
tussen de wereld van het spoor en de omgeving. Op basis van een historische analyse en een verkenning van de huidige dynamiek in de ruimtelijke ordening van Nederland wordt een visie geformuleerd op de belangrijkste opgaven in de spooromgeving. Het is een inspirerend verhaal voor de spoorsector, maar ook een uitnodiging voor iedereen die werkt aan de omgeving van station en spoor waaronder Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies. …Lees verder

  • Anders

    Digitale essays

    In het Inspiratiegedeelte van de website zijn digitale essays opgenomen. Zij bieden achtergrondinformatie voor het beleid en zijn interessant om te lezen. …Lees verder

Subscribe to Inspiratie