Inspiratie

Inspiratie is een belangrijk onderdeel van het Spoorbeeld. Hier wordt verteld over de achtergronden van beleid, concrete projecten en ontwikkelingen rond het Spoorbeeld. Daarnaast is er ruimte voor de geschiedenis van het Spoor. De informatie op de Inspiratiepagina's heeft geen formele beleidsmatige status. Het vervult een ‘inspirerende’ rol en verrijkt zo het Spoorbeeld.

 • Artikel

  Compacte rijkdom in de Betuwe

  Aanzicht gerestaureerd station Geldermalsen (foto: Jannes Linders)

  Het stationsgebouw van Geldermalsen is een markante verschijning in de agrarische omgeving van de Betuwe. Net na de bouw was het van een in deze streek ongekende maat en schaal en nog altijd komt de grootte van het gebouw op de reiziger als vreemd over. …Lees verder

 • Artikel

  Waardestellingen, een schat aan informatie

  Na zorgvuldig en intensief onderzoek -een traject van bijna tien jaar- zijn alle stations uit De Collectie nu voorzien van een cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling. Omdat de waardestellingen van grote betekenis zijn voor het behoud van het stationserfgoed, zijn deze nu voor iedereen online toegankelijk …Lees verder

 • Essay

  Spoorerfgoed

  Met dit essay willen we aanvullend op De Collectie, aandacht vragen voor de betekenis van het spoorerfgoed, voor het unieke karakter, en de diversiteit van de opgaven. …Lees verder

 • Artikel

  Strategie voor herbestemming

  Het is duidelijk dat de spoorsector belang hecht aan de geschiedenis van het spoor. Bij het nadenken over herbestemming kan het interessant zijn eens naar projecten buiten de spoorsector of zelfs buiten de landsgrenzen te kijken. Hergebruik van kerken, postkantoren, brugwachtershuisjes, maar ook grotere gebiedsontwikkelingen kunnen strategieën aanleveren die de spoorsector kan gebruiken voor de herbestemming van haar eigen erfgoed. …Lees verder

Pagina's

Subscribe to Inspiratie