Jaarbericht 2016

Het spoor is volop in beweging. Dat blijkt wel uit het nieuwe jaarbericht van Bureau Spoor­bouwmeester. Het overzicht van werkzaamheden is lang en inspirerend: ruim 45 Stationsprojecten, diverse ‘spoorse’ programma’s en veel nieuw of aangescherpt beleid.   

Net als vorig jaar laat het jaarbericht op een mooie manier zien waartoe een goede, hechte samenwerking kan leiden. Op steeds meer plekken worden de resultaten zicht- en tastbaar: van de nieuwe outillage en het beter toegankelijk maken van stations tot de (grote) stationsprojecten. Daarnaast werkten we in 2016 met onze partners aan de continue update van het Spoorbeeld: van de visie op informatie, de visie op geluidschermen en de visie op verlichting tot thema’s als duurzaamheid, kunst en de omgang met erfgoed.

Net als in andere jaren is ons Jaarbericht veel meer dan een ‘saai’ overzicht van werkzaamheden en resultaten. Het geeft een impressie van de breedte van ons werk en het analyseert in tekst en beeld de opgave van vandaag en morgen.

Het is goed om te zien dat na al het NSP-geweld zich talloze nieuwe en vooral ook boeiende opgaven aandienen. Het Jaarbericht van 2016 laat die verschuiving al mooi zien. Een aantal grote ontwikkelingen daargelaten, ligt de focus meer en meer op de kleine en middelgrote stations. Qua omvang en complexiteit lijkt dat misschien van een andere orde. Toch is dat schijn. Juist hier komen veel opgaven samen. Denk aan de transformatie van monumentale stations, de omgang met leegstand en de uitrol van programma’s als de nieuwe outillage. En vergeet niet: ons netwerk telt percentueel aanzienlijk meer kleine en middelgrote stations dan ‘grote jongens'.

Benieuwd naar het Jaarbericht 2016? Met het linkje in de rechterkolom kun je het downloaden, online lezen of een papieren versie bestellen.