Het station als veelkleurig poort tot stad, wijk, dorp en landschap

Geen station in Nederland is gelijk. Sterker, de afgelopen jaren zijn stations een stuk veelkleuriger geworden. Het Spoorbeeld is een stimulerende factor. Het inspireert tot ‘lokaal maatwerk’. Maar ook gemeenten, provincies en stadsregio’s zetten ‘hun’ stations meer en meer in als onderdeel van stedelijke of landschappelijke gebiedsontwikkelingen. Een hoogwaardig openbare ruimte, die op een logische wijze verbonden is met de stationsomgeving, is dan een must. 

Het Jaarberichtessay Het station als veelkleurig poort tot stad, wijk, dorp en landschap belicht deze interessante ontwikkeling. Het roep rijk, gemeenten, provincies, stadsregio’s, vervoerders en spoorbeheerders op om nog meer gezamenlijk op te trekken. Samen kunnen ze een impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit van Nederland, en het station en de stationsomgeving in het bijzonder.  Zo kunnen stations meer dan ooit uitgroeien tot een volwaardige poorten tot stad, wijk, dorp en landschap. Veelkleurigheid: dat is de nieuwe standaard!