Herdenkingstableau electrificatieStation Leeuwarden

Op de wand van de westvleugel van Station Leeuwarden is een tegeltableau aangebracht dat herinnert aan de elektrificatie van de spoorlijn Leeuwarden–Zwolle. Op een diepblauwe achtergrond staat een tekst met goudgele hoofdletters. Het tableau is omrand met lijst van geschilderde bloemetjes. Tussen de alinea’s zijn ornamenten aangebracht. Het bovenste opschrift luidt in het Fries:
“De / minsken wolle / ornaris wêze / hwer ’t se net / binne.” (Mensen willen gewoonlijk wezen waar ze niet zijn). Daaronder staat “18 Mei 1952 / Electrificatie / Leeuwarden - Zwolle / Ned. Maatschappij voor / Nijverheid en Handel / Departement / Leeuwarden en Omstreken”.

Het tableau werd aangeboden door een vereniging die de industrie en handel in de regio bevorderde. De vereniging bestaat nog steeds en noemt zich sinds 2009 De Maatschappij. De maker van het tableau is onbekend.

Daar waar reeds sprake was van elektrificatie werden in de Tweede Wereldoorlog de meeste bovenleidingen geroofd of gesaboteerd. Eind 1948 was het gehele vooroorlogse net weer hersteld. Daarna werd begonnen met de elektrificatie van spoorlijnen in het oosten en zuiden van Nederland. In mei 1952 kwam de elektrificatie van de lijn Zwolle–Leeuwarden en Meppel–Groningen gereed. De spoorwegdirectie reed met een speciale feesttrein naar het Noorden en bezocht de spoorstations langs het traject. De elektrificatie zorgde voor snellere verbindingen en leverde een aanzienlijke besparing op van brandstofkosten.

Bronnen

www.openbeelden.nl, geraapleegd op 4 december 2018.
www.de-maatschappij.nl, geraapleegd op 4 december 2018.