Haast u langzaamStation Amsterdam Centraal

Schilderingen in de vergaderzalen

Een deel van Amsterdam Centraal werd bestemd als bedrijfs- en kantoorruimte voor medewerkers van de spoorwegondernemingen, de post en enkele andere gebruikers.  Er werden een grote en kleine vergaderzaal ingericht op de tweede verdieping. In deze zalen bevinden zich enkele wandschilderingen. De ruimten zijn nu in gebruik als kantoren van NS en aangepast op de nieuwe gebruikers.

Kleine vergaderzaal:  opschrift "Haast u langzaam".

De kleine vergaderzaal bevindt zich boven het trappenhuis van het koninklijk paviljoen in de westvleugel van het station. Hier is boven de deur een schildering aangebracht. In een geschilderde cartouche van neorenaissance rolwerk en bladmotieven staat in gouden gotische letters het opschrift: “Haast u langzaam”. Deze spreuk wordt sinds de klassieke oudheid gebruikt om wijsheid en het juiste evenwicht tussen urgentie en behoedzaamheid te duiden. Daarmee sluit hij aan bij de allegorieën van de tijd en moralistische wenken die elders in het gebouw te vinden zijn. 

Bij de keuze voor het decoratieprogramma kreeg architect Pierre Cuypers advies van zijn zwager Joseph Alberdingk Thijm (1820-1889) en Victor De Stuers (1843-1916). Beide waren vertegenwoordigers van een internationale beweging die invloeden uit de middeleeuwse cultuur en bouwkunst vertaalde naar ‘de nieuwe tijd’. Schrijver/dichter Alberdingk Thijm schreef de dichtregels en moralistische boodschappen die op veel plekken in (en op) het gebouw terug te vinden zijn. De schilderingen werden ontworpen door de Oostenrijkse schilder Georg Sturm (1855-1923). Hij maakte de kartons die als voorbeeld dienden voor de daadwerkelijke realisatie. De schilderingen werden aangebracht door decoratieschilders: Jan Visser jr. (1856-1938) en Gerrit Hendrik Heinen (1851-1930).

Beide vergaderzalen zijn niet publiek toegankelijk.

Bronnen

H. Romers, Spoorwegarchitectuur in Nederland 1841-1938, 1981, pp. 156-161.
W. van Leeuwen en H. Romers, Een spoor van verbeelding. 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen, 1988, pp. 26-27.
De Sluitsteen. Jaarboek 14 (1998), pp. 52-60.
Algemeen Handelsblad. Nieuwe Amsterdamsche Courant, Het Centraal Station, 12 oktober 1889.
A. Oxenaar, Centraal Station. Het paleis voor de reiziger, 1989, pp. 28, 81-82.
J. Hermsen, Kairos, 2014, p83.
TAK architecten, Cultuurhistorische waardestelling station Amsterdam Centraal, 2015.