Goed bestuurStation Breda

Bij de entree van het Belastingkantoor – onderdeel van het vernieuwde stationscomplex van Breda – bevindt zich een grote kleurrijke schildering. Het siert het plafond van de overkapping. Het werk werd in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gemaakt door kunstenaar Derk Thijs. In de opdracht was omschreven dat het werk ‘de Staat’ moest representeren.
Thijs liet zich inspireren door de 14e-eeuwse wandschildering Allegorie van het goede en slechte bestuur van Ambrogio Lorenzetti in het Palazzo Pubblico van Siena, Italië. Eigentijds vertaald, schilderde Thijs een verzameling figuurtjes die doen denken aan buitenaardse wezens. Centraal in de schildering staat de figuur Ben Commune: Algemeen Belang. Daaromheen zijn zeven wezens geschilderd die de zeven deugden representeren. Rond ieder figuurtje is de desbetreffende deugd vermeld: Temperentia (Gematigdheid), Sapientia (Verstandigheid), Iustitia (Rechtvaardigheid), Pax (Vrede), Fortitudo (Kracht) Prudentia (Voorzichtigheid) en Magna Anima (Grootmoedigheid). De plaatsing en ordening van de figuurtjes stemde Thijs af op de reeds aangebrachte plafondlampen. Ze zijn onderdeel van de hoofden en lichamen en verlichten zo letterlijk de verschillende deugden.

In het werk zijn verschillende teksten opgenomen, waaronder twee gedichten:
“Richt uw ogen om haar te aanschouwen, U die bestuurt, naar haar / die hier afgebeeld is. Rechtvaardigheid, gekroond vanwege haar excellentie, die / altijd aan ieder het verdiende doet toekomen. Kijk hoeveel goeds uit haar / voortkomt en  hoe lieflijk en vredig het leven is in de stad waar deze deugd, / die straalt als geen ander, gehandhaafd wordt. Zij beschermt en verdedigt degenen / die haar eren, en koestert en voedt hen. Vanuit haar licht wordt zowel / het goede beloond, als straf gegeven aan corruptie en verdorvenheid.”

“Waar rechtvaardigheid heerst / brengt ze de vele zielen van de burgers tot een eenheid. / En zij zullen het gemeenschappelijk belang tot hun heer maken. / En hij – om goed te regeren – zal zijn ogen nooit van de stralende / verschijningen van de hem omringende deugden wenden. / En daarom worden hem belastingen, bijdragen en bestuur van steden geboden. / En – in vrede – zullen er goede werken van burgers volgen. Nuttig, noodzakelijk en genoeglijk.”

“Slecht Bestuur / Hier is Rechtvaardigheid onderworpen aan de Tyrannie / Ieder denkt slechts aan zijn eigen voordeel.”

Derk Thijs

Derk Thijs (1977) studeerde aan de Kunstacademie van Kampen en vervolgde zijn opleiding bij De Ateliers en aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. In 2014 won hij de Jeanne Oostingprijs. In 2015 had Thijs een solotentoonstelling in het Cobra Museum in Amstelveen. Hij maakt tekeningen, schilderijen en sculpturen. Een ander werk in de openbare ruimte van zijn hand is Bonifatius: een gebrandschilderd raam in een schoolgebouw in Utrecht (2006). Thijs’ werk maakt onderdeel uit van de collecties van het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Centraal Museum in Utrecht.

Bronnen

www.bndestem.nl, geraadpleegd op 2 september 2016.
www.blindwalls.gallery.nl, geraadpleegd op 23 juli 2018.
www.derkthijs.com, geraadpleegd op 6 augustus 2018.
www.kunstinbreda.wordpress.com, geraadpleegd op 1 oktober 2018.