Europa op de stierStation Amsterdam Centraal

De wachtkamer eerste klasse bevat een geschilderd deurstuk. Het toont de mythologische prinses Europa op de stier. Europa was de oogappel van Zeus. Om haar te kunnen ontvoeren, veranderde hij zich in een stier. Europa klom op zijn rug en de stier zwom met haar naar Kreta. 

Boven aan de wand is in gouden gotische letters een spreuk geschilderd: “De Werelt wordt beheerscht door zucht naer Vrede en Orde/ Maer als een blicxem slag Beweginghe er door heen.” De spreuk gaat verder op een schildering boven het deurstuk: “dan komt er Vruchtbaerheyt waer nieuwe Bloey uyt worde/ Gheen heerlyk leven kiemt uyt Rust alleen.”

Cuypers regisseerde het decoratieprogramma tot in detail. Bij de keus voor het decoratieprogramma kreeg hij advies van zijn zwager Joseph Alberdingk Thijm (1820-1889) en Victor De Stuers (1843-1916). Beide waren vertegenwoordigers van een internationale beweging die invloeden uit de middeleeuwse cultuur en bouwkunst vertaalde naar ‘de nieuwe tijd’. Schrijver/dichter Alberdingk Thijm (1820-1889) had grote kennis van de Middeleeuwse cultuur en van iconografie. Hij schreef bovendien de dichtregels en moralistische boodschappen die op veel plekken in (en op) het gebouw terug te vinden zijn.

De schilderingen werden ontworpen door de Oostenrijkse schilder Georg Sturm (1855-1923). Hij maakte de kartons die als voorbeeld dienden voor de daadwerkelijke realisatie. De schilderingen werden aangebracht door decoratieschilders. J. Visser jr. (1856-1938) voerde de werken in de corridors uit. Daarnaast waren mogelijk decoratieschilders van het atelier van Gerrit Hendrik Heinen (1851-1930) betrokken.