Cultuur en ArbeidStation 's-Hertogenbosch

Tussen 1953 tot 1956 werd aan de noordzijde van station's-Hertogenbosch een tunnel gerealiseerd naar ontwerp van architect Sybold van Ravesteyn. De tunnel werd gebouwd om stadsdeel West beter te ontsluiten. Voor de vier buitenste pijlers maakte beeldhouwer Frans van der Burgt vier bas-reliëfs in hardsteen en een beeldengroep. De reliëfs zijn bewaard gebleven en prijken nu aan de vernieuwde stationstunnel. 
Ook de beeldengroep, Cultuur en Arbeid getiteld, kreeg een nieuwe plek boven de Spoortunnel. Van der Burgt maakte in de jaren ’50 nog diverse andere kunstwerken in en rondom het station van ’s-Hertogenbosch. Zo maakte hij voor de stationshal een houten beeld waarvan de huidige verblijfplaats onbekend is.

Cultuur en Arbeid

De beeldengroep Cultuur en Arbeid stond aanvankelijk op de rand van het viaduct over de Spoortunnel. Tegenwoordig staat het beeld iets oostelijker boven de spoortunnel. De beeldengroep bestaat uit een man- en vrouwfiguur in boerenkleding. De vrouw houdt een bos bloemen vast die de man aanneemt. In zijn armen houdt hij een tandwiel. Volgend uit de titel van het beeld zijn het de personificaties van Cultuur en Arbeid. De vrouwfiguur met bloemen staat voor ‘cultuur’ en de man met het tandwiel personifieert ‘arbeid’. De keus voor de personificaties komt mogelijk voort uit de verbinding met stadswijk West waar in de jaren vijftig het industrieterrein De Rietvelden werd aangelegd. De tunnel verbindt in die zin de arbeid van het industrieterrein met de cultuur van de binnenstad. Een andere mogelijkheid is dat ‘cultuur’ staat voor de agrarische cultuur.

Frans van der  Burgt

Franciscus Antonius (Frans) van der Burgt (1915-1985) begon als kopiist bij beeldenfabriek Van Bokhoven-Jonkers in ’s-Hertogenbosch. Hij studeerde na de oorlog bij Niel Steenbergen aan de Academie in Tilburg en bij Piet Esser aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. In 1952 keerde hij terug naar ’s-Hertogenbosch. Na 1959 woonde en werkte hij in Rosmalen. Hij maakte beelden in steen, brons en hout. Van der Burgt maakte in opdracht veel beelden voor de openbare ruimte die vooral in Noord-Brabant staan. Een bekend werk in ’s-Hertogenbosch is een serie reliëfs op de gerenoveerde Wilhelminabrug die na de oorlog herbouwd werd.

 

Bronnen

www.vanderkrogt.net, geraadpleegd op 22 november 2018.
www.bossche-encyclopedie.nl, geraadpleegd op 22 november 2018.