Opgebroken logo

Overlijdensbericht Rob Steenhuis

Op 68- jarige leeftijd is overleden Rob Steenhuis. Rob was een van de eerste spoorbouwmeesters, stond aan de wieg van het Spoorbeeld en heeft met energie en professionaliteit ons bureau vormgegeven en ingericht.

In 2001 werd, door de directies van NS en ProRail, Bureau Spoor­bouwmeester opgericht als een onafhankelijk adviserend orgaan voor beide partijen. Rob, die destijds als architect bij het Ingenieursbureau NS (later Holland Railconsult) veel ervaring had opgedaan met het ontwerp van stationsgebouwen, kreeg de leiding als Spoor­bouwmeester. Onder hem werd het Spoorbeeld opgezet en kwam de eerste versie van de Spoorbeeldgids tot stand. Zijn werk concentreerde zich op beleidsvoorbereiding en advies. Hij speelde een belangrijke rol bij het agenderen van de identiteit van het reizen per trein en de identiteit van de spoorsector als geheel. Onder Rob en in samenwerking met de toenmalige Rijksbouwmeester Jo Coenen werd tevens begonnen met de integrale benadering van de Nieuwe Sleutelprojecten (NSP): de zes grootschalige ontwikkelingsplannen voor de stations Amsterdam Zuidas, Arnhem, Breda, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de koppeling van deze stations aan het Europese Hogesnelheidsnet.

Het is moeilijk te bevatten dat Rob er niet meer is. Wij leven mee met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Condoleances kunt u sturen naar info@spoorbouwmeester.nl