Opgebroken logo

Marktplaats Ontwikkelagenda OV-Anders

Vrijdag 24 april nam Spoor­bouwmeester Bert Dirrix deel aan de Marktplaats Ontwikkelagenda OV-Anders op Strijp-S in Eindhoven. De Provincie Noord-Brabant werkt namelijk aan een Ontwikkelagenda Spoor, Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en knooppunten, samen met de Brabantse steden, NS, ProRail, Arriva en Hermes. Het doel is om de agglomeratiekracht te vergroten om daarmee een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend Brabant te blijven door: betere verbindingen tussen en binnen stedelijke regio’s te realiseren en deze via een gedifferentieerd ruimtelijk economisch programma te verknopen.

Van idee naar alliantie
Concreet wil de provincie ten minste vijf frisse ideeën vinden die in de periode 2015-2018 in Brabant kunnen worden uitgevoerd en daar enthousiaste partners bij zoeken. Bij de op 24 april gehouden ‘marktplaats’ kwamen marktpartijen, kennisdragers en overheden bij elkaar om samen een aantal creatieve business opportunity’s te ontwikkelen. Drie van de vijf strategielijnen uit de Brabantse ontwikkelagenda stonden hierbij centraal: (1) verknopen van modaliteiten, (2) veraangenamen van het OV-gebruik en (3) verdichten rondom knooppunten.

Station als visitekaartje van de stad
Bert Dirrix nam in zijn functie als Spoor­bouwmeester deel aan het gesprek met als thema: het station als visitekaartje van de stad, waarbij hij het belang van een stationsomgeving met een grote verblijfskwaliteit en attractieve functionaliteit onderstreepte. De bijeenkomst was zeer levendig en er werden verschillende ideeën uitgewisseld en becommentarieerd. Kansen voor projecten of concepten voor dienstverlening werden verkend en aangescherpt door de aanwezige deskundigen.