Opgebroken logo

Jaarbericht 2017: Openluchtstation, en nog veel meer!

In het afgelopen jaar hebben we weer mogen werken aan een breed scala van prachtige opgaven op en rond het spoor. 2017 was het jaar van het Openluchtstation en de werkmethode ‘Hartelijk Welkom’; een uitnodiging om samen te werken aan een prettige ontvangst in de stationsomgeving. In het nieuwe jaar dienen actuele thema’s zich al weer aan. In ons jaarbericht blikken we daarom als vanouds terug en vooruit.

Het jaarbericht bevat een uitgebreid overzicht van nagenoeg alle projecten en programma’s waar we afgelopen jaar aan hebben gewerkt. Zo waren we betrokken bij ruim vijftig (stations)projecten overal in Nederland en vele grote programma’s waaronder de OVCP, de PHS-corridors, het programma Toegankelijkheid, maar ook aan thema's als zonnepanelen en fiets. Ook werkte ons bureau aan de (door)ontwikkeling van het Spoorbeeld, het gezamenlijke vormgevingsbeleid van de spoorsector; nieuwe opgaven werden verkend, visies geactualiseerd en kaders en ontwerpuitgangspunten werden aangescherpt.

In het voorwoord blikt Spoor­bouwmeester Eric Luiten vooruit naar de opgaven van vandaag en morgen. Hij licht vijf speerpunten uit die de komende jaren de agenda van Bureau Spoor­bouwmeester (mede) zullen bepalen: duurzaamheid, gebiedsontwikkeling, corridorvorming, kwaliteitsborging en de update van het Spoorbeeld.

Het jaarbericht bevat ook het essay Van Spoorkaart naar Spooratlas waarin we de waarde van ‘de kaart’ onder de aandacht brengen. Kaarten kunnen een prachtig hulpmiddel zijn om grip te krijgen op de grote opgaven waar we als spoor voor staan. Ze kunnen helpen om samenhang te zien en het gesprek te voeren.

Hieronder kun je het jaarverslag online lezen. Met het linkje in de rechter kolom kun je het document downloaden of een papieren versie bestellen.