Opgebroken logo

Bouwen boven het spoor: kans voor ruimtelijke kwaliteit

De grote steden in Nederland hebben de komende jaren een enorme opgave om een groot woningbouw- en kantorenprogramma te realiseren in de binnensteden. Wellicht dat bouwen boven het spoor daarvoor een oplossing biedt.  Spoor­bouwmeester Eric Luiten leverde een bijdrage aan het debat dat Pakhuis de Zwijger hierover organiseerde. Ook Kees Rutten (ProRail) en Sebastiaan de Wilde (NS Stations) spraken over deze actuele opgave. Gemist? Boven dit artikel vind je de livestream van deze boeiende avond, Wij Bouwen De Stad #4

NS en ProRail willen samen met de stad aantrekkelijke stationsgebieden maken, maar niet slechts en alleen om de (kwaliteits) groei van het openbaar vervoer te faciliteren. Bouwen op, naast en onder de sporen biedt ook kansen om te verdichten rond de goed bereikbare knooppunten en daarmee in de stad de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid te vergroten. Natuurlijk is dit een ingewikkelde puzzel, want naast haalbaarheid en veiligheid, zullen ook bijvoorbeeld trillingen en geluid zorgvuldig onderzocht moeten worden. Toch lijkt deze opgave actueler dan ooit.

Door te bouwen boven de sporen, rondom de vervoersknooppunten, kunnen er levendige stationsomgevingen ontstaan met een goede mix van wonen, werken en verblijven. De stations worden zo het epicentrum van nieuwe gebiedsontwikkelingen, places to be. Bureau Spoor­bouwmeester ondersteunt deze ontwikkelingen van harte en is adviseur in o.a. Amsterdam Sloterdijk, Den Haag Centraal en Utrecht.