Opgebroken logo

Architect gezocht voor Amsterdam Centraal

Amsterdam Centraal

ProRail is op zoek naar een architect voor station Amsterdam Centraal. De ontwerpopgave betreft de (deels restauratieve) verbouw van het bestaande monumentale station ten behoeve van PHS. Station Amsterdam Centraal is een rijksmonument en behoort tot de vijftig meest beeldbepalende stations van Nederland (De Collectie). Het gebouw is tussen 1881 en 1889 gebouwd naar ontwerp van P.J.H. Cuypers in samenwerking met L.J. Eijmer en A.L. van Gendt.

Opdracht voor een architect

Doel van de aanbesteding is het contracteren van een architect, in het kader van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), voor de ontwerpwerkzaamheden van een aantal te verbouwen delen van Station Amsterdam Centraal.
De opgave voor Amsterdam Centraal - Architectendiensten PHS bestaat uit de realisatie van een nieuwe Oosttunnel, het verbreden van de perrons, en het verplaatsen van de stijgpunten en het plaatsen van een lift in de Westknoop.
De Opdrachtnemer, de architect zal hierbij verantwoordelijk zijn voor de vormgeving van de scope-onderdelen van PHS , maar ook een rol krijgen in het bewaken van de beeldkwaliteit van PHS op het station. Middels een Beeldkwaliteitsplan wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een Visie op het totaal van de scope-onderdelen van PHS gemaakt.

ProRail zoekt voor dit contract een architect met kennis op het gebied van nieuwbouw als ook op het gebied van (restauratieve) verbouw van een monument. Dit kan worden vormgegeven door één partij met beide ervaringen of een samenwerking tussen verschillende partijen als combinanten of genomineerde onderaannemer.

Na het engineeringstraject zal PHS Amsterdam gerealiseerd worden in een periode van zes jaar. In deze aanbestedingsprocedure wordt een Opdrachtnemer gezocht die in deze periode verantwoordelijk is voor vormgeving en restauratie van het monument behorend bij de te nemen maatregelen van PHS. Deze Opdrachtnemer krijgt daarvoor een raamovereenkomst die een kader is voor later op te dragen vervolgopdrachten. Alleen de eerste deelopdracht wordt bij gunning opgedragen.

Aanvullende informatie selectieprocedure

Zie TenderNed voor de op 15 december 2016 gepubliceerde aankondiging van deze aanbesteding. De sluitingsdatum is maandag 30 januari 2017.